Zůstane nemocnice bez tepla?

Bez dodávek energií může zůstat v nejbližší době Nemocnice s Poliklinikou v České Lípě kvůli údajným milionovým dluhům. V zařízení se léčí na tři stovky hospitalizovaných pacientů.

Do patové situace vygradoval dlouhodobý spor mezi dodavatelem energií firmou Mandant spol. s r.o. a Nemocnicí s Poliklinikou (NsP) v České Lípě. Ta podle jednatele společnosti Tomáše Jankota dluží za odebrané energie za poslední tři roky zhruba 12 milionů korun.

Vedení nemocnice se odmítá nechat vydírat a poukazuje na to, že dodávky energií probíhají na základě údajně neplatné smlouvy. Obě strany spolu vedou soudní spory.

Došla jim trpělivost s dluhy

„Nemocnici urgujeme o zaplacení delší dobu. Protože ale na výzvy nereaguje vedení nemocnice ani Liberecký kraj, jako jediný akcionář, nezbývá nám nic jiného než omezení nebo přerušení dodávek energií,“ vysvětlil Tomáš Jankot s tím, že na jejich krok vedení nemocnice upozornili písemně v listopadu a dali zařízení lhůtu, dokdy mají dluh uhradit.

„Víme, že se jedná o závažný krok z naší strany, a proto jsme nemocnici dali ještě čas. Nelze však odebírat energie a neplatit,“ podotkl Jankot.

Nenechají se vydírat

„Nenecháme se vydírat malou firmou, která sedí na žíle nemocnice. Již jsme se obrátili na Energetický regulační úřad, aby vydal předběžné opatření k odebrání licence. Rozhodnutí by mělo padnout v pátek,“ řekl člen představenstva a provozní ředitel NsP Stanislav Cenek. Vpřípadě, že nastane katastrofický scénář, má nemocnice podle Cenka připravenou domluvu s jiným dodavatelem, který nahradí stávajícího.

„Věřím, že převládne zdravý rozum a k takovému kroku dodavatel nepřistoupí. Pokud dodávky omezí, ohrozil by zdraví a životy pacientů, což je trestný čin,“ doplnil právní zástupce NsP Oldřich Filip.

Jádrem sporu je smlouva

Nemocnice odebírá teplo a elektrickou energii od firmy Mandant od roku 2004, kdy odkoupila plynovou přípojku od předcházející společnosti. Před čtyřmi lety se ale nemocniční zařízení změnilo rozhodnutím Libereckého kraje z příspěvkové organizace na akciovou společnost.

V té době uzavřel tehdejší ředitel NsP Miroslav Vacek se společností smlouvu novou ­ o postoupení práv a převzetí povinností uzavřených smluv. „Ta je ale podle našeho právního rozboru neplatná, protože neodpovídá zákonu o veřejných zakázkách. Kraj tehdy jednu organizaci zrušil a vznikla nová, která neměla automaticky přebrat dodavatele energií. Ten měl vzejít z veřejné soutěže,“ podotkl Cenek.

„Dlouhodobě řešíme vypovězení smlouvy, která je nevýhodná,“ řekl krajský radní pro sociální věci a zdravotnictví Pavel Petráček.

Podle Jankota se společnost nebrání dohodě o případném ukončení dodávek pro nemocnici. „Trváme však na tom, aby uhradila svoje pohledávky vůči nám. Rozdílný názor na platnost smlouvy není vyřešený žádným právním rozhodnutím. Protože nemocnice odebrala energie, musí za ně také zaplatit,“ zdůraznil Jankot.

Stanislav Cenek nezpochybňuje odebrané množství energie, ale nemravnou cenu. Pro letošní rok si účtuje Mandant za odebraný gigajoul tepla v nemocnici 544 korun.

„Nechali jsme si zpracovat posudek a z něj vychází cena zhruba o třicet korun nižší, kterou platíme,“ doplnil Cenek. Pro srovnání, Českolipská teplárenská, která je centrálním dodavatelem tepla v České Lípě, požaduje letos za gigajoul 555 korun.

„Letos na jaře jsme dodavateli vypověděli smlouvu o pronájmu kotelny, za níž měli platit korunu ročně, ale nehradili,“ doplnil Cenek s tím, že dodavatel podle něj neinvestuje do zařízení.

„Několikrát jsme nabídli, že od nich odkoupíme plynovou přípojku, která je od roku 2004 v jejich vlastnictví. Přípojka má podle znaleckého posudku hodnotu 3,5 milionu korun, byli jsme ochotni přistoupit na pět milionů,ale dodavatel za ni požaduje deset milionů. To nemůžeme akceptovat,“ dodal Cenek.

Ohodnoťte tento článek!