Zveme vás k diskusi o standardech ve zdravotnictví: První odborná konference se koná v pražském centru Tower už 20. září.

Leading Minds Forum

Týden po schválení novely zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotnickém pojištění v parlamentu je jasné: K vypracování seznamu nadstandardů budou odborné společnosti potřebovat minimálně tři měsíce. Podle ministerstva zdravotnictví bude obsahovat „výkony, které jsou dražší, než je nezbytně nutno“.

Které to budou? Jaké změny nás čekají už v příštím roce? Bude možné zachovat stejnou kvalitu péče pro všechny při jejím rozdělení na standardní a nadstandardní? Nad těmito a mnohými dalšími otázkami budou diskutovat účastníci odborné konference s tématem „Zlepší nové standardy zdravotnické péče postavení českých pacientů?“, která se uskuteční dne 20. září 2011 v pražském konferenčním centru Tower.

Prvního odborného setkání nad změnou systému zdravotnické péče v České republice se zúčastní předkladatel reformního zákona ministr zdravotnictví České republiky Leoš Heger, viceprezident Svazu zdravotních pojišťoven ČR Vladimír Kothera, prezident České lékařské komory Milan Kubek, výkonný ředitel České asociace farmaceutických firem Emil Zörner i zástupci pacientů.

Konferenci pořádá deník E15 a poradenská společnost DDeM pod záštitou pacientské organizace Koalice pro zdraví v rámci nepolitické komunikační platformy Leading Minds Forum.

Odbornými garanty jsou Asociace inovativního farmaceutického průmyslu, Česká asociace farmaceutických firem a Česká asociace dodavatelů zdravotnických prostředků. Program a registraci naleznete na http://konference.e15.cz.

Ohodnoťte tento článek!