Zvýšení platu po složení atestace

Titulní obrázek

Přináší nový systém atestací také nový způsob odměňování lékařů? Má lékař, který získal atestaci již podle nových pravidel, nárok na stejnou platovou třídu jako jeho služebně starší kolega? Dotaz čtenáře a právní rozbor čtěte v článku..

Právní poradna Zdraví.Euro.cz

Koncem roku 2006 mi ministerstvo zdravotnictví uznalo specializovanou způsobilost. Kopii potvrzení jsem odevzdala zaměstnavateli ihned po doručení. Na rozdíl od kolegů s atestací II. stupně, kteří po složení II. atestace byli zařazeni do vyšší platové třídy, mám plat stále stejný. Zajímalo by mne, dle čeho zaměstnavatel určuje, koho do vyšší třídy zařadí, a koho ne. Vykonávám stejnou práci jako kolegové, jediný rozdíl mezi námi je v tom, že oni skládali II. atestaci, zatímco mne byla atestace uznána na základě I. atestace a licence ČLK.

Odpovídá Mgr. Jiří Knott, ministerstvo zdravotnictví

Podle 123 odst. 2 zákoníku práce a § 3 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, zařadí zaměstnavatel zaměstnance do platové třídy, ve které je v katalogu prací (nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění) zařazena nejnáročnější práce jejíž výkon po něm požaduje.

Lékař, který získal specializovanou způsobilost, a po němž zaměstnavatel požaduje, aby samostatně poskytoval preventivní, diagnostickou a léčebnou péči, má proto nárok na zařazení do 13. platové třídy. Přitom není rozhodující, zda mu tato specializovaná způsobilost byla přiznána na základě I. atestace a praxe nebo licence (§ 44 odst. 1 zák. č. 95/2004 Sb.), nebo na základě II. atestace.

Důvody, proč zaměstnavatel vyšší platovou třídu tazatelce nepřiznal, pomineme-li možnou chybu na jeho straně, mohou spočívat jedině v tom, že po ní samostatnou preventivní, diagnostickou a léčebnou péči z nějakého důvodu nepožaduje.

www.Zdravi.Euro.cz

Zvýšení platu po složení atestace
Ohodnoťte tento článek!