Zvyšování doplatků ohrozí dostupnost základních léků

Titulní obrázek

„Všechny farmaceutické firmy, které vyrábějí a dodávají na trh levnější generické ekvivalenty, mají zájem na zvyšování dostupnosti těchto léků a rozhodně je nezdražují,“ říká v rozhovoru Václav Rejholec…

Rozhovor s předsedou představenstva České asociace farmaceutických firem Václavem Rejholcem

Ministerstvo zdravotnictví připravuje novou lékovou vyhlášku od dubna. Když jste se s návrhem seznámil, jak na vás působí?

Sporně. Provádění tak drastických zásahů do kategorizace léčiv povede ke zvyšování doplatků a ohrožení dostupnosti základních léků. Ministerstvo by mělo zodpovědně zvážit dopady svých návrhů a poučit se ze situace na Slovensku, kdy neuváženě prováděná reforma zdravotnictví včetně kategorizace léků vedla k nárůstu nákladů za léky v loňském roce téměř o 15 procent.

Ministr Tomáš Julínek chystá i doplatky na lacinější přípravky, tedy generika.

Pokud k tomu skutečně dojde, pak doplatky poměrně hodně stoupnou. Generika jsou léky, které mají stejnou účinnost jako léky originální, protože jsou jejich levnější kopií a vyrábějí se, když skončí patentová ochrana originálního léku.

Takže jsou to léky moderní, ne zastaralé?

Rozhodně moderní. Ve svých skupinách představují terapeutickou špičku. Jsou to léky například na snižování hladiny cholesterolu, tedy tuku v krvi, léky pro léčbu vysokého krevního tlaku, antidepresiva a mnoho dalších.

Právě u těchto léků se má ale snížit úhrada od zdravotní pojišťovny a to by znamenalo, že pacient ze své kapsy doplatí víc.

Bohužel ano. Týká se to i medikamentů, které vyrábějí naše členské firmy, například Zentiva, a jsou masově používány k léčbě. Chci uvést na pravou míru, že některé léky se zdražují. Tak to není. Nejsou zdražovány od farmaceutických společností. Ale právě proto, že se sníží jejich úhrada od zdravotních pojišťoven na základě rozhodnutí kategorizační komise ministerstva zdravotnictví, tak pacient doplatí víc.

Takže vy máte zájem na tom, aby generické, tedy lacinější léky, byly široce dostupné?

To je naprosto samozřejmé. Všechny farmaceutické firmy, které vyrábějí a dodávají na trh levnější generické ekvivalenty, mají zájem na zvyšování dostupnosti těchto léků a rozhodně je nezdražují. Spíše naopak. Jakmile je zaveden do praxe generický lék, jde jeho cena dolů ve srovnání s originálním lékem často velmi dramaticky. A právě díky snížení ceny se lék stává dostupným daleko širší skupině pacientů. Příkladem jsou právě moderní léky na snižování hladiny cholesterolu, kde příchod generik způsobil, že léčba těmito přípravy je dostupná všem pacientům, kteří tuto léčbu potřebují.

Ministr již ohlásil, že chce vyřadit léky málo účinné. Je vůbec možné, že takové jsou na trhu s označením „lék“?

Každý lék, který se v ČR dostane na trh, musí nejdříve projít registračním řízením. To je v kompetenci Státního ústavu pro kontrolu léčiv, který přímo řídí ministerstvo zdravotnictví. Ústav posuzuje, zda je lék kvalitní, bezpečný a účinný. Pokud kterákoli z těchto podmínek není splněna, lék se nemůže dostat do lékařské praxe.

Takže je zavádějící hovořit o neúčinných lécích, jak uvedl ministr Julínek?

Ze zákona takovéto léky nemohou projít registračním řízením a nemohou se dostat do lékáren nebo nemocnic. Navíc každý lék prochází pravidelným hodnocením bezpečnosti a jakmile by se objevil zvýšený výskyt nežádoucích účinků nebo neúčinnost, byl by takový lék okamžitě vyřazen z používání nebo by se zpřísnila pravidla jeho používání.

Kategorizační komise ministerstva zdravotnictví, která stanovuje úhrady léků od zdravotních pojišťoven, byla v minulosti kritizována Mezinárodní farmaceutickou společností za neprůhlednost. Jak je tomu nyní?

Vytýkáno bylo zejména to, že nejsou dodržovány termíny kategorizace, nejsou předána jasná a srozumitelná pravidla, podle nichž bude kategorizace probíhat, a není možné se odvolat proti výsledkům kategorizace k nezávislému orgánu. Tyto námitky uznala jako oprávněné i Evropská komise. Pokud se na situaci podíváme dnes, snadno zjistíme, že se v této oblasti nic nezměnilo. Žadatelé o kategorizace nebyli předem seznámeni s harmonogramem přípravy nové lékové vyhlášky ani s termíny jednání kategorizační komise, ani nebyla zveřejněna jednoznačná kritéria hodnocení návrhu.

Přesto ale kategorizační komise rozhodnutí o úhradách léků od dubna učinila.

Jistě. A bude mít závažné dopady na dostupnost léků tím, že se snižuje úhrada u léků, které jsou určeny pro dlouhodobou terapii chronických nemocných, tedy zejména starších občanů. Ti doplatí na léky mnohem víc peněz než dosud. Půjde možná o stokoruny měsíčně.

O jaké přípravky například jde?

Jsou to léky pro snižování krevního tlaku, některá antidepresiva, léky pro terapii žaludečních vředů, osteoporózy – tedy řídnutí kostí a další. To se samozřejmě týká generických léků. Ty dosud byly bez doplatku nebo jen s minimálním. Od dubna by měl za ně pacient doplatit mnohem víc, za což ale nenese odpovědnost výrobce léků, ale ministerstvo zdravotnictví.

To se ale hájí tím, že je lepší, aby si lidé za lacinější léky připlatili víc a zbylo tak víc peněz na úhradu drahých léků.

Tento trend zvyšování úhrad u velmi drahých originálních zahraničních léků je od ministerstva zdravotnictví zcela zřetelný. Jde však o medikamenty, které jsou mnohdy v lékařské praxi poměrně krátkou dobu, a nelze tedy s určitostí hodnotit jejich dlouhodobou bezpečnost a účinnost.

Vy jste tedy proti takovémuto postupu ministerstva?

Nepřísluší mi kritizovat státní správu. Mohu však upozornit na tento rozpor, který je v úhradách léků originálních zahraničních a generik – laciných přípravků, většinou domácí výroby, od zdravotních pojišťoven. Ve své podstatě totiž velmi tvrdě dopadne na pacienta.

Právo

Zvyšování doplatků ohrozí dostupnost základních léků
Ohodnoťte tento článek!