BBC: Kubánský recept na boj proti AIDS

Několik kilometrů od Havany se nachází sanatorium Los Cocos, které vypadá trochu jako prázdninové středisko. Nikoho by ani nenapadlo, že toto zařízení bylo jedním z nejkontroverznějších preventivních programů proti AIDS…

HAVANA –

V polovině osmdesátých let, kdy se o viru vědělo jen velmi málo, Kuba nařídila testovat na HIV tisíce obyvatel. Ti, kteří měli pozitivní výsledky, byli zavřeni do sanatoria v Los Cocos a nesměli je opustit.

Takový postup, který byl možná jediným prostředkem ve vysoce kontrolované komunistické společnosti, ale po celém světě odsoudily spolky pro lidská práva.

„Hluboce jsme nesouhlasili, když Kuba zamykala nebo dávala do karantény pacienty s HIV,“ říká výkonný ředitel UNAIDS (Program OSN pro boj proti viru HIV a nemoci AIDS) Peter Piot.

Ale je dokázané, že taktika byla účinná. Kuba teď má jeden z nejnižších ukazatelů nakažených AIDS na světě. A to navzdory tomu, že okolní státy byly epidemií těžce zasaženy. Počtu nakažených v celé karibské oblasti může konkurovat pouze subsaharská Afrika.

Kuba už přes dvacet let nemoc úspěšně potlačuje. Také své metody zdokonalila, pokud pacient chce, může sanatorium opustit.

Kuba teď ale musí řešit nový problém v boji proti AIDS: cestovní ruch. Před patnácti lety na Kubu přijelo jen pár tisíc turistů za rok. Kubánská vláda doufá, že tento rok to budou dva miliony. Od té doby, co přišla o svého sovětského mecenáše, je na cestovním ruchu závislá.

A ne všichni návštěvníci sem jedou kvůli slunci a salse. Pokud se projdete po nádherných písečných plážích na východ od Havany, velmi rychle si všimnete spousty Evropanů středního věku s mladými Kubánkami. Navzdory mnoha přísným opatřením vlády je zde prostituce rozšířená. Důvod je prostý – žena si za hodinu s cizincem vydělá tolik, kolik činí měsíční výplata od státu.

Lydia se většinou prochází po havanské přímořské promenádě a hledá zákazníky. Jako většina kubánských prostitutek si nebezpečí nákazy AIDS uvědomuje, ale stejně ji to nezneklidňuje. „V jiných zemích je to s AIDS velmi špatné, ale tady?“ Lydia říká, že je prostitutka, protože potřebuje peníze například na jídlo a na léky.

Kubánci byli dříve závislí na státu, který jim v podstatě poskytl vše, co potřebovali. Poté, co přišli o sovětskou podporu, musejí se o sebe mnohem více starat sami.

Větší úspěch v boji proti AIDS lze připsat faktu, že v kubánské společnosti se dává přednost veřejnému dobru před osobní svobodou.

Mohou ale úspěchy trvat, pokud se Kubánci vrátí k soukromému podnikání?

ČTK/BBC

Ohodnoťte tento článek!