BBC: Nový nizozemský zákon o eutanázii

Eutanázie a sebevraždy s asistencí patří k lékařské praxi na celém světě. A jinde dokonce častěji, než v Holandsku. Pouze o tom lékaři nemluví nahlas. A lidé říkají nám v Nizozemsku, zastavte tu diskusi. Já si myslím, že pokud chcete mít možnost kontrolovat, co lékaři dělají v případech eutanázie…

BBC (plné znění relace Dobré ráno s BBC), 11.04.2001, 07:05:00

Moderátor (Helena Berková):

V Nizozemsku se shromáždilystovky lidí, aby protestovali proti novému zákonu o eutanázii, který včera schválila horní komora parlamentu. Nizozemsko se tak stalo první zemí na světě, kde bude možné legálně ukončit život pacientů, trpících nevyléčitelnými chorobami. Jak v parlamentu tak mimo něj ale existují síly, které eutanázii neuznávají. Například podle náboženských kruhů zákon příliš zjednodušuje řešení situace nevyléčitelně nemocných. Alan Hirkmans je biskup katolické církve.

Překlad projevu Alana Hirkmanse:

Obávám, že tady překračujeme jistou hranici a eutanázie se bude stále častěji chápat jako běžný lékařský zákrok a to není dobré pro nikoho v naší zemi.

Moderátor (Helena Berková):

Závěrečná diskuse v nizozemském senátu se soustředila na definování práv pacienta i lékaře, který má možnost eutanázii odmítnout. V této souvislosti se ozývají hlasy, aby se posílila kontrola oblastních komisí, odpovědných za posuzování jednotlivých případů eutanázie. Egberg Skirman z opoziční křesťanské unie hlasoval proti zákonu, který podle něj obsahuje příliš mnoho dilemat.

Překlad projevu Egberga Skirmana:

Vždycky existuje možnost, že uděláte chybu, protože chybu může udělat každý. Ale my tu dáváme příliš široký prostor pro chyby, když si uvědomíme, že jde o nemocné lidi a ukončení jejich života. To je naléhavá etická otázka a příznivci toho zákona nad ní zavírají oči nebo na ní odpovídají příliš jednoduše.

Moderátor (Helena Berková):

V Nizozemsku má nový zákon širokou podporu, ale veřejné protesty proti němu posilují reakce křesťanských demokratů v Evropském parlamentu. Jacob Constam je členem horní komory parlamentu za menší stranu vládní koalice D66 a prezidentem společnosti pro dobrovolnou eutanázii.

Překlad projevu Jacoba Constama:

Eutanázie a sebevraždy s asistencí patří k lékařské praxi na celém světě. A jinde dokonce častěji, než v Holandsku. Pouze o tom lékaři nemluví nahlas. A lidé říkají nám v Nizozemsku, zastavte tu diskusi. Já si myslím, že pokud chcete mít možnost kontrolovat, co lékaři dělají v případech eutanázie a asistované sebevraždy, pak potřebujete příslušný zákona a otevřenou a veřejnou debatu o tomto problému.

Moderátor (Helena Berková):

Ministryně zdravotnictví Els Borstová vyjádřila uspokojení nad tím, že provádění eutanázie je nyní otevřené a transparentní. Podle naší spolupracovnice v Nizozemsku Věry Eblsové společnost podporuje zákon jako celek, ale stále existují námitky proti některým jeho částem. Jak Eblsová podotýká, postoj veřejnosti k tomuto tématu se vytvářel delší dobu.

Host (Věra Eblsová):

Je důležité, že se o tom vede debata už víc než dvacet let, pětadvacet, třicet let. Náboženské kruhy ještě pořád protestují a obávají se zneužití a samozřejmě že protestují vůbec proti principu, aby kdokoliv jiný než Bůh zasahoval do lidského života, ale holandská společnost, i když tady je spousta křesťanů, židů, muslimů, je dost sekualizovaná, úcta k životu je tady naprosto obecná. Jsou velice přísné podmínky, za jakých lékař a jenom lékař může pacientu poskytnout pomoc při sebezabití a nebo při eutanázii.

Moderátor (Helena Berková):

Řada kritiků zákona vyjadřuje obavu z jeho možného zneužití. Podle Věry Eblsové však i s tím zákon počítá a striktně vymezuje podmínky, za nichž je možné eutanázii či asistovanou sebevraždu povolit.

Host (Věra Eblsová):

Podmínky pro to, aby lékař nebyl pronásledován soudně, je za prvé, že pacient musí napsat prohlášení v době, kdy je duševně zdráv, že si to přeje, druhá věc je, že to lékař nikdy nemůže rozhodnout sám. Jestliže ho pacient požádá, tak lékař je povinen k tomu přizvat kolegu, se kterým to musí konzultovat, takže nikdy není lékař sám, který o tom rozhoduje.

Moderátor (Helena Berková):

Věra Eblsová také odmítá možnost, že by se nyní z Nizozemska mohla stát cílová země pro smrtelně nemocné z celého světa.

Host (Věra Eblsová):

Za prvé nemocnice v Holandsku jsou tak jako tak přeplněné, privátní kliniky tady téměř nejsou a možnost toho, že by se tady usadili lékaři ze zahraničí, kteří by si z toho chtěli udělat takovou praxi, myslím, že holandské úřady by je velice ostře pronásledovaly.

Moderátor (Helena Berková):

Věra Eblsová z Amsterodamu.

Ohodnoťte tento článek!