BMA: Britským studentům medicíny hrozí zadlužení 64 tisíc liber

Britští studenti budou možná na univerzitách platit větší školné. Týkat se to bude také studentů medicíny. Britská lékařská společnost (BMA) varuje, že pokud vláda navýšení školného prosadí, bude to znamenat výrazné zadlužení studentů medicíny…

Student žijící v Londýně, jehož rodiče vydělávají 30 tisíc liber ročně, by se mohl na konci šestiletého studia ocitnout ve dluhu přes 64 tisíc liber (3 miliony Kč). Do této částky započítávají členové BMA vedle školného také veškeré výdaje spojené se studiem.

“Zvýšení školného bude mít na studium medicíny nepředstavitelný dopad. Řadu uchazečů takové podmínky odradí,“ cituje server BBC lékařku Lionu Pathirajovou. „Budoucí lékaři musejí studovat šest let, zatímco jejich kolegové si už vydělávají slušné peníze.“

Podobný názor mají také představitelé BMA: „Už nyní je studium medicíny mnohem nákladnější než studium jiných oborů. Naše propočty ukazují, že tento problém se ještě zhorší, pokud dojde ke zvýšení školného. Každý, kdo se bude chtít stát lékařem, si to při představě tak vysokých dluhů rozmyslí,“ poznamenává viceprezident BMA, Daniel Gibbons.

Ministerstvo školství: studie BMA je zavádějící a nepřesná

Britský ministr školství Charles Clarke však takové propočty odmítl a označil je za zkreslené. Zástupci lékařské společnosti totiž podle něj neberou v úvahu, že studenti ze sociálně slabých rodin dostanou od státu vyšší příspěvky. Navíc je prý potřeba zohlednit fakt, že britští lékaři mají podstatně vyšší příjmy než je celostátní průměr.

„Statistiky z loňského března ukazují, že 73 procent čerstvých absolventů medicíny, kteří nastoupí jako lékaři v nemocnicích, vydělávají v průměru 35 tisíc liber ročně.“ (tj. 1.6 milion korun).

ZDROJ:

Medics 'face £64,000 study debt'**

**

(ivb), www.Zdravi.Euro.cz, 27.1. 2004

Ohodnoťte tento článek!