Bolí vás hlava? Poradí vám web!

V zadní místnosti kanceláře v přízemí chicagského mrakodrapu Sears Towers provozuje zubař svou poměrně čerstvě zavedenou webovou stránku www.headachesearch.com… Počítač porovná obsáhlý dotazník s informacemi získanými z různých článků s lékařskou problematikou a s materiály z předních vědeckých periodik…

Chicagský zubař Allen Moses přichází s webovou stránkou, v níž nabízí on-line diagnózu zdravotních potíží. Moses věří, že jeho počítačový dotazník vyvolá v lékařské péči revoluci.

V zadní místnosti kanceláře v přízemí chicagského mrakodrapu Sears Towers provozuje zubař svou poměrně čerstvě zavedenou webovou stránku www.headachesearch.com, která podle něj může dokázat to, nad čím se ostatní lékaři zatím pouze zamýšleli. Jeho třináctistránková studie obsahuje soubor otázek, jejichž cílem je odhalit příčiny chronických bolestí hlavy. Těmi trpí kolem čtyřiceti miliónů Američanů, aniž by ovšem většinou věděli proč. Internetový program určí diagnózu, a to na základě odpovědí postižených osob. Počítač porovná obsáhlý dotazník s informacemi získanými z různých článků s lékařskou problematikou a s materiály z předních vědeckých periodik.

Počítač pomocníkem

Moses vypracoval složité algoritmy a statistické vzorce, aby zmapoval více než 250 možných příčin, které způsobují bolesti hlavy. To mu umožňuje porovnat symptomy, o nichž se pacient zmiňuje, s nejpravděpodobnějšími příčinami bolestí, jimiž trpí. „Lékař si nemůže vše pamatovat. Počítač ale na nic nezapomene, a tak může zkoumat, co je důležité, a zaměřit se na zjišťování příčin. Nechme tedy počítač dělat jeho práci. Tak se doktor může soustředit na lidskou stránku léčby,“ prohlašuje Moses. Jeho dotazník obsahuje dvě stovky otázek. Odpovědět na ně trvá přibližně hodinu a půl. Pokud počítač z odpovědí zjistí, že pacient trpí vážnými symptomy, další analýzu přeruší a pacienta obratem informuje, aby neodkladně navštívil odborného lékaře. Moses chce také určit, jakému stresu je pacient vystaven. Program se proto ptá ina kariéru, zdá má pacient dluhy, jaké jsou vztahy s okolím, jak se stravuje a jak spí, zda konzumuje alkohol nebo drogy a jaký je jeho sexuální život. Zubař, kterému je 85 let, má v plánu podobným způsobem nabízet diagnózy i u dalších zdravotních potíží, jako jsou například poruchy spánku, žaludeční neuróza, závratě a deprese. „To jsou ale symptomy, a ne příčiny. Snažíme se dostat k jádru problému,“ dodává lékař.

V sázce je licence

Řada lékařů se domnívá, že Moses může kvůli svému internetovému programu přijít o licenci zubního lékaře. Zdravotní orgány mohou totiž jeho webovou stránku považovat za ilegální a obvinit ho z porušování zákonů, které regulují provozování lékařských praxí. „Mám strach, že úřady pozastaví činnost mé společnosti a že tak o všechno přijdu. Nemyslím si ale, že námitky jsou oprávněné. Zdravotnictví se stejně jednou přesune do počítačů, a pokud to neudělám já, tak to bude někdo jiný, kdo bude mít víc peněz,“ upozorňuje Moses. Neurolog Michael Schwartz, který řídí kliniku Hyde Park Headache ve floridském Tampa Bay, je ohledně kvality a důvěryhodnosti Mosesova programu skeptický. „Dotazník pokrývá řadu věcí, na které se ale já chci pacienta zeptat osobně. Tento program vám otázky neklade. Nemůže nahradit skutečného doktora, který dokáže z pacientových odpovědí vycítit i věci, které sám pacient nepovažuje za důležité,“ argumentuje Schwartz.

Nenahradí lékaře

I názory pacientů na zdravotní diagnózy prostřednictvím počítače se rozcházejí. „Naprosto to devastuje lékařské umění. Diagnóze, kterou by mi poskytl počítač na základě nějakého dotazníku, bych prostě nevěřil,“ říká chicagský právník Dimitrios Christopolus, který již několik let trpí silnými bolestmi hlavy. Moses ale tvrdí, že jeho program nemá sloužit jako náhražka návštěvy u lékaře. „Program má sloužit jako nástroj, který pacientovi poradí, na jakého doktora se má obrátit. A lékaři zase nabízí informace o pacientovi, které mu mohou pomoci při přesném vymezování možných příčin onemocnění,“ upozorňuje.

(fal, ČTK, Reuters), Právo, 27.04.2001

Ohodnoťte tento článek!