Britská veřejnost je proti novému návrhu zákona o psychiatrické péči

Britská vláda zveřejnila koncept dlouhoočekávané změny zákona, který upravuje hospitalizaci duševně chorých pacientů. Návrh vyvolal ostrou kritiku odborné i laické veřejnosti. Návrh legislativy počítá s tím, že nuceně hospitalizován by byl každý pacient, který svým chováním ohrožuje sebe či své okolí…

Podle návrhu zákona by do této skupiny spadaly osoby s „psychologickou dysfunkcí, která je daná různými poruchami mozku či myšlení“ – tato definice by se tedy týkala také pacientů s depresemi a schizofrenií.

Chartitativní organizace protestují

Původní návrh této legislativy označili psychiatři a charitativní organizace za neetický a nehumánní.

Britské ministerstvo zdravotnictví ale věří, že nový návrh zákona, který umožňuje používání donucovacích prostředků, je přizpůsoben měnícím se individuálním potřebám pacienta.

Proti tomu však ostře protestují některé charitativní organizace. Podle nich vrací zákon situaci do dob, kdy se na psychické i pohlíželo s předsudky a strachem.

CO OBSAHUJE NÁVRH ZMĚNY ZÁKONA:
– rizikoví pacienti (nebezpečnísobě a okolí) mohou být nuceněhospitalizováni
– lékaři musí podat zdůvodnitplánovanou léčbu z odborného hlediska
– pacienti, kteří jsou schopni rozhodovato své léčbě sami, mohou nařízenouléčbu odmítnout
– lékaři mají právo pacientovoodmítnutí „vetovat“
– pověřeným pečovatelem už nemusíbýt jen jeho nejbližší příbuzný

Navíc budou mít rodiny pečující o postiženého člena méně šancí vybrat pro něho tu nejlepší péči.

Návrh vyvolal živou diskusi

Názory na novelu zákona rozdělily veřejnost na dva tábory, jak ostatně potvrzují i ohlasy na serveru BBC.

První tvrdí, že návrh zákona neřeší problémy, které se v systému vyskytují, pouze dává více moci do rukou doktorům.

Navíc se lidé, kteří mají buď sami psychické problémy nebo pečují o mentálně postiženého, obávají, že budou hospitalizováni v ústavech proti své vůli.

Druhý tábor zas vidí v novele způsob ochrany proti případným útokům mentálně chorých proti své osobě.

Situace ve Švédsku

Před rokem, po vraždě ministryně zahraničí Anny Lindhové, se podobná diskuse odbývala i ve Švédsku. Zde se však řešil zcela opačný problém.

Po reformě v psychiatrické péči z roku 1994, jejímž cílem měla být integrace duševně nemocných do normální společnosti, se kapacita lůžek v ústavech snížila téměř na čtvrtinu.

Někteří nebezpeční jedinci, jakým byl například i Michajl Michajlovič, vrah Lindhové, tak nejsou kvůli nedostatku lůžek hospitalizováni.

ZDROJ:

Mental health plans are 'diluted'

(kha), www.Zdravi.Euro.cz

Ohodnoťte tento článek!