Britští lékaři rokovali o kontroverzních tématech

V Belfastu proběhla letos v červenci výroční konference Britské lékařské společnosti (British Medical Association – BMA). O jejích „kontroverzních“ tématech podrobně informovala televizní stanice BBC ve svém internetovém zpravodajství.

V popředí pozornosti britských lékařů jsou reformní změny, které labouristická vláda ve zdravotnictví buď již realizuje, anebo plánuje. BBC uvedla, že mezi vládou a lékařským stavem sílí chladný vztah, neboť na výroční konferenci BMA se vyskytlo množství příspěvků vysoce kritických k vládní zdravotní politice. Delegáti konference měli výhrady mimo jiné k racionalizaci a financování zdravotnických služeb v rámci Národní zdravotní služby (NHS) a velkým tématem se staly rovněž platy a pracovní podmínky mladých lékařů. Členové BMA vytýkají vládě, že si měla reformy rozplánovat alespoň na deset let a neprosazovat je v rychlém tempu a bez podpory lékařů. Mladí lékaři pak pohrozili stávkovými akcemi, pokud nedojde ke snížení jejich týdenní pracovní zátěže a nezvýší se jejich mzdy.

Ministerský předseda Tony Blair odpověděl na kritiku ze strany BMA protiútokem. Pro BBC uvedl, že cílem vládních reforem je modernizace Národní zdravotní služby a změny podporuje většina lékařů i veřejnost. Delegáty konference BMA vyzval k tomu, aby při své kritice nezapomínali na zájmy pacientů. Připustil, že lékaři mají právo na vlastní názor, ale jsou jen jednou součástí zdravotnického systému, do něhož patří i další subjekty. „Rozumím tomu, proč lékařská společnost říká to, co říká. Profesní organizace i odbory jsou od toho, aby prosazovaly zájmy svých členů. Avšak vláda je tu proto, aby vládla ve prospěch všech občanů a v tomto kontextu je třeba chápat způsob využití finančních prostředků v rámci Národní zdravotní služby,“ řekl T. Blair.

Předseda rady (vrcholného orgánu) BMA dr. Ian Bogle naopak varoval, že Národní zdravotní služba nadále nedokáže zajišťovat občanům komplexní služby. Tajemník skotské organizace BMA dr. Brian Potter při svém vystoupení na konferenci uvedl, že lékaři v minulosti spoléhali na to, že labouristé problémy ve zdravotnictví vyřeší, avšak nyní jsou zklamáni. Dr. Jonathan Reggler vyslovil obavy z toho, že britské zdravotnictví nebude nejlepší na světě, ale bude pouze nejlevnější.

Dalšími „žhavými“ tématy konference se staly například platby pacientů za zdravotnické služby, transplantace, eutanazie, rasismus a užívání drog. Návrhy na zavedení poplatků pacientů za konzultaci s rodinným lékařem ve výši deseti liber však ukončilo hlasování, při němž se většina delegátů postavila proti této myšlence. Členové konference dále diskutovali o tom, aby se užívání drog nekriminalizovalo a aby se rozšířila možnost je používat k léčebným účelům. Ozvaly se rovněž návrhy, aby vláda upustila od současného systému získávání lidských orgánů pro transplantace, kdy lékaři musejí žádat o souhlas příbuzné zesnulých. Podle názoru některých delegátů by mělo stačit to, že pacient má u sebe kartu dárce nebo je registrován jako osoba, která si přeje darovat své orgány. Lékaři se dále postavili proti rasistickým tendencím, s nimiž se údajně setkali v oblasti transplantací, když jedna z nemocnic s ohledem na požadavky rodiny pacienta (příjemce orgánu) odmítla orgány od mrtvého Asiata.

foto archiv

Tony Blair: „Vláda je tu proto, aby vládla ve prospěch všech občanů.“

Ohodnoťte tento článek!