Do biotechnologií tečou velké peníze… V Německu!

Radostná zpráva pro majitele nepříjemné a nebezpečné rakoviny prostaty – na dohled je nový lék Leuprogel, už probíhá jeho registrace v USA. Komu však pomáhá už teď, je začínající německá biotechnologická firma MediGene, která vyjednává americkému výrobci vstup i na evropský trh…

Získala tak příjem, kterým doplňuje vlastní kapitál a veřejnou pomoc pro financování výzkumu léků z vlastní kuchyně. Proč a jak pomáhá Mnichov a Berlín vědě?

Procházíme laboratoře MediGene v Martinsriedu, předměstí na východní straně Mnichova. Malá biotechnologická firma je částečkou obrovského paláce ze skla a železa, ve kterém sídlí laboratoře i administrativa desítek podobných firem a firmiček. Jen atrium této moderní budovy by vydalo na menší náměstí. Biotechnologické centrum v Martinsriedu je ozdobou bavorské metropole. Nikdy by však nevzniklo, kdyby na začátku nestála podpora bavorské i spolkové vlády.

Jsme pozváni, ale cítíme, že rušíme. Mladý vědec u protějšího stolu projíždí na obrazovce výsledky včerejších pokusů. Nekonečné sloupce čísel obsahují naději pro nemocné i investory. Ačkoli akcie MediGenu jdou s celým trhem prudce dolů, firma má dost hotovosti od investorů a dost příjmů z vedlejších služeb, aby dokázala přežít do roku 2003, který přinese tržby také z prodeje prvních léků.

Přesto bude MediGenu trvat deset let, než se z něj stane firma, která nebude odkázána jen na přízeň dobrých strýčků z fondů rizikového kapitálu. To firmy, které vznikají dnes, mají jednodušší život. Díky veřejné podpoře se totiž rychleji přenesou přes nejtěžší a nejrizikovější prvotní stadia podnikání.

MediGene začínala v polovině devadesátých let. Profesor chemie Ernst-Ludwig Winnacker, profesor interní medicíny Michael Wallek a profesor Horst Domdey se sešli v Genetickém institutu Maxmilian-Ludwigovy univerzity v Mnichově. Jejich D'Artagnanem byl vědec Dr. Peter Heinrich, který se vrátil ze Spojených států. Ten před rokem 1994 pracoval na Harvardu a jeho úkolem bylo koordinovat spolupráci s americkými a japonskými biotechnologickými firmami. Když čtyřka založila MediGene, bylo logické, že výkonným ředitelem bude právě Heinrich.

Zabývají se hledáním nových léků prostřednictvím nových technologií. Dnes se firma specializuje na rakovinu a onemocnění srdce (viz tabulku), ale doufá, že své léčebné technologie bude moci použít i pro jiné choroby.

V prehistorii MediGenu neexistovala žádná podpora ze strany státu nebo města a firma byla odkázána na běžné zdroje kapitálu. Vědci-podnikatelé však oslovili bavorskou vládu a začali tak postupně připravovat půdu pro vznik biotechnologického centra v Martinsriedu. Profesor Domdey dnes šéfuje firmě BioM, která řídí a koordinuje celé martinsriedské centrum. Kdo jiný by měl radit mladým než matador ostřílený v biotechnologickém podnikání.

Důvěra bank a fondů

Firma se s úspěchem obrátila na fondy rizikového kapitálu a banky – jen v roce 1998 získala od soukromých investorů 46,3 milionu marek. Další část financí přišla ve formě grantů na některé specifické oblasti výzkumu – třeba Spolkové ministerstvo pro školství, vědu, výzkum a technologie (BMBF) a bavorská vláda poskytly v roce 1998 grant převyšující dva miliony marek na výzkum genů, které mají vliv na onemocnění srdce.

Dalším významným krokem k finančnímu zajištění byla primární emise akcií (IPO) v červnu 2000. Akcie se prodávaly po 48 eurech a celkem vynesly MediGenu 125 milionů eur. Ještě během loňského podzimu se obchodovaly po 80 eurech. To však vydrželo jen do prosince, kdy začal rychlý pád – podle agentury Bloomberg přesunuli investoři svůj zájem na firmy, které již přinášely zisk. V současnosti ztratily akcie MediGenu dvě třetiny své nejvyšší hodnoty a obchodují se za méně než 12 eur. Ve srovnání s vývojem na trhu Neuer Markt, kde se MediGene obchoduje, se však nejedná o žádný katastrofický scénář (viz graf č. 3).

Další finance plynou z aliancí uzavřených s předními výrobci léčiv, společnostmi Aventis a Schering. Jen za první pololetí roku 2001 to bylo 2,8 milionu eur. Tato spolupráce funguje na principu „milníkového financování“ (milestone financing). Každý lék musí projít třemi fázemi klinických zkoušek, pak je registrován a uveden na trh. V tomto procesu jsou vybrány důležité body, za jejichž splnění MediGene získá od partnerů dohodnutý obnos. Třetí fáze klinických testů a uvedení léku na trh už bude starostí partnerů, protože na tak rozsáhlý výzkum nemá MediGene lidské ani finanční prostředky. Až bude lék uveden na trh, výnosy z jeho prodeje se rozdělí mezi obě spolupracující firmy. I pro velké farmaceutické firmy je to zajímavá nabídka, protože nemusí nést veškeré náklady na výzkum a přistoupení do klinických testů v jejich třetí fázi už není tak rizikové.

Akvizice – rychlejší expanze

V roce 2000 koupil MediGene americkou firmu NeuroVir Therapeutics, Inc. ze San Diega, která vyvíjela dva léky – proti rakovině mozku a jater. Tato akvizice proběhla formou swapu akcií. Znamená to, že MediGene zaplatil za akcie NeuroViru svými vlastními akciemi, takže akvizice nezpůsobila žádný úbytek hotovosti. Akvizice NeuroViru významně rozšířila jak portfolio technologií, tak potenciální trhy léčiv vyvíjených MediGenem.

Dalším z kapitálových kroků byl prodej firmy Medigenomix. Ta byla založena v roce 1998 jako dceřiná společnost MediGenu a poskytovala služby na poli analýzy DNA. Tento krok byl však brzy vystaven zkoušce propadu trhu. MediGene pochopil, že se musí zaměřovat jen na obory, v nichž vyniká, a tak letos v březnu tuto firmu opět prodal velké mezinárodní EUROFINS SCIENTIFIC.

Podle finančních výkazů zveřejněných 21. srpna má teď MediGen z různých zdrojů celkem 100 milionů eur v hotovosti a cenných papírech (přestože výzkumné práce placené z těchto zdrojů neustále pokračují). Díky této zásobě kapitálu MediGene nejen přežije období, než se jeho výrobky dostanou na trh, ale může hravě nakupovat další firmy a licence na lukrativní produkty. Takto MediGene v květnu získal evropská práva na prodej léku Leuprogel, který vyvinula americká firma Atrix Laboratories, Inc. Třetí fáze klinických testů tohoto léku jsou v USA již u konce a letos se očekává jeho registrace Federálním úřadem pro léčiva a potraviny FDA.

Světlé zítřky se blíží

Rok 2003 by měl přinést první příjmy z prodeje Leuprogelu a Polyphenonu. Výkonný ředitel MediGenu Heinrich očekává, že už o rok později dosáhne jeho firma bodu zvratu. Pak by už měl mít MediGene dostatek vlastních příjmů na to, aby vyvíjel nová léčiva rychleji a ve větším množství nebo začal pamatovat na dividendy. Pokud se potvrdí odhady velikosti trhů jednotlivých léků, leží před vědci i investory velmi příjemná budoucnost.

Na čem pracuje MediGene:

Lék / Indikace / Stav klinických testů / Odhad maximálních ročních tržeb (mil. eur) / Odhad data uvedení na trh

Leuprogel / rakovina prostaty / probíhá registrace / 50 / 2003

Polyphenon E / bradavice na genitálu / probíhá fáze III / / 50 2003

Etomoxir / srdeční selhání / probíhá fáze II / 500 / 2006-2007

G207 / rakovina mozku / fáze II / začne tento rok / 300 / –

vakcína CVLP / rakovina děložního čípku / probíhá fáze I / 250 / 2005

NV1020 / metastázy rakoviny střev do jater / probíhá fáze I / 200 / –

vakcína rAAV / maligní melanom / fáze I začne tento rok / 200 / –

Ekonom, 6.9.2001

Ohodnoťte tento článek!