EK žádá členské státy unie, aby kontrolovaly tetování a piercing

Neodborné tetování a piercing, prováděné v nehygienických podmínkách, mají neblahé následky pro lidské zdraví, konstatovala Evropská komise. Požádala členské státy EU, aby zpřísnily předpisy a nařídily používání výlučně bezpečných a sterilních nástrojů…

BRUSEL – a barev.

„Zdůrazňuji, že Evropská komise nemá v úmyslu harmonizovat tetování a piercing,“ uvedl mluvčí Reijo Kemppinen. Chce podle něj jen ukázat, jaké následky mohou mít neodborné postupy a jak by jim měly členské státy čelit.

Podotkl také, že žádný z dnešních 20 evropských komisařů se zatím nenechal ani potetovat, ani protknout nějakou ozdobou. „Svědčí to o tom, že nepatří zatím

do této generace.“

Podle informací shromážděných ze všech 15 členských zemí EU by až polovina piercingů mohla vést k akutním infekcím vyžadujícím lékařské, ba nemocniční ošetření. Od konce loňského roku byly hlášeny dva případy úmrtí. Prokázalo se, že neodborně prováděný piercing i tetování mohou způsobit mimo jiné přenos infekčních onemocnění, včetně HIV a hepatitidy, bakterií tetanu, tuberkulózy a dokonce i lepry, různých plísní a vyrážek, nehledě na značný počet kožních onemocnění.

Zjistilo se ostatně, že většina barev používaných při tetování nepatří do skupiny schválených kosmetických barviv, alejde o běžné laky určené například na barvení aut nebo o inkousty do plnicích per nebo do tiskáren.

Experti shromáždění ve Společném výzkumném středisku EU v italské Ispře zveřejnili zprávu, ve které vypočítali všechna tato rizika, doporučili postupy, jak jim čelit, a navrhli velmi přísná kontrolní opatření, protože móda piercingu a tetování se

nezadržitelně šíří.

Komisař Philippe Busquin odpovědný za výzkum řekl, že nikdo nechce lidi jakkoli omezovat při krášlení jejich těl. EK si však přeje, aby se zvýšila bdělost a ostražitost jak samotné mládeže, která této módě podléhá, tak lékařů i úřadů.

ČTK

EK žádá členské státy unie, aby kontrolovaly tetování a piercing
Ohodnoťte tento článek!
5 (100%) 1 hlas/ů