EU bude zřejmě postupovat proti chřipce společně

V případě, že by došlo k pandemii chřipky, bude třeba zajistit především dostatečné množství očkovacích látek a antivirotik. S návrhem, jak tento problém zlepšit, vystoupil na bruselském zasedání zástupců ministerstev zdravotnictví hlavní hygienik ČR Michael Vít. Ten navrhuje, aby evropské země založily společný fond na nákup antivirových vakcín…

Společné zásoby by podle názoru českého ministerstva pomohly překlenout jednorázový nápor na spotřebu očkovacích látek po nástupu pandemie a navíc by hromadným nákupem od výrobců pomohly stlačit jejich ceny.

Michael Vít také navrhl, aby byl zřízen zvláštní fond na vytvoření společných strategických zásob antivirotik pro státy EU.

Cílem tohoto opatření by mělo být pokrytí určitých minimálních potřeb jednotlivých členských států bez vazby například na proočkovanost populace proti chřipce.

Česká republika by byla v případě přidělování vakcín podle proočkovanosti znevýhodněna, protože očkováno je proti chřipce pouze osm procent obyvatelstva, zatímco průměr EU je 22 procent. Doposud se uvažovalo o tom, že vakcíny budou v případě pandemie rozdělovány podle počtu lidí, kteří se dříve očkovat nechali.

Hospodářské noviny

Ohodnoťte tento článek!