EU investuje 32 milionů eur do boje s tuberkulózou

Nalézt novou a účinnou očkovací látku proti tuberkulóze je hlavním cílem dvou výzkumných projektů s účastí 52 evropských a afrických vědeckých týmů. Evropská komise rozhodla podpořit tyto studie částkou 32 milionů eur…

BRUSEL –

„Ve světě tuberkulóza ročně zabíjí na dva miliony lidí a třetina světové populace je nakažena bacilem Mycobacterium tubercolosis. Ačkoli většina smrtelných případů a onemocnění se odehrává v rozvojových zemních, odolné formy bacilu se objevují mezi nejchudšími lidmi i ve vyspělých zemích. Evropská unie čelí staronové hrozbě,“ praví se v komuniké, které komise vydala v Bruselu.

Komisař Philippe Busquin připouští, že navzdory současnému vědeckému a technologickému potenciálu se dosud nepodařilo někdejší „nemoc chudých“ plně vykořenit.

„Více než kdykoli dříve platí, že jedinou cestou je soustředit a spojit úsilí, aby ze spolupráce a vědeckého pokroku mohl těžit každý,“ apeloval Busquin, který má v EK na starosti vědu a výzkum.

Za jedinou cestu k vykořenění tuberkulózy se považuje nalezení účinné očkovací látky. Dosud používaná vakcína slouží pouze k očkování dětí, ale chybí látka, která by ochránila dospělé před nakažením tuberkulózou a kterou by mohli používat i

pacienti nakažení virem HIV, představující často v chudých zemí katalyzátor šíření tuberkulózy. Tuberkulóza je ostatně jednou z hlavních příčin úmrtí nemocných AIDS.

Výzkumníci se nyní snaží najít vakcínu, která by zabírala i u dospělé populace a dala se bezpečně používat i ve špatných podmínkách nedostatečně rozvinuté zdravotnické infrastruktury. Další projekt je zaměřen na nalezení vakcíny, která by zabírala u nositelů viru HIV a která by se dala aplikovat ústně či jako nosní sprej.

ČTK

Ohodnoťte tento článek!