EU: Zdravotní péče v cizině bude dostupnější

Europoslanci schválili ve Štrasburku přehlednější pravidla pro poskytování a placení zdravotní péče v cizině.

Má to zjednodušit život pacientům, kteří se chtějí nechat léčit v jiné zemi proto, že doma by třeba na zákrok čekali dlouho, nebo že chybí příslušný specialista.

„Směrnice přináší jednoznačně prospěch těm, kteří se z vážných důvodů musejí léčit v jiné zemi EU,“ uvedl europoslanec ODS Milan Cabrnoch.

Pacient si bude moci nově vybrat nejen unijní zemi a místo, kde si nechá zákrok provést, ale i pracoviště, kde ho ošetří. Bude tak moci využívat práva, jež mu přiznal Soudní dvůr EU.

Ošetřovaní se většinou nebudou muset – jako dosud – ohlížet na souhlas pojišťoven. Ten bude nutný jen v případě, že si přeshraniční péče vyžádá pobyt v cizí nemocnici delší než 24 hodin, nebo bude vyžadovat vysoce specializované a nákladné lékařské vybavení. Nová pravidla se netýkají ošetření akutních potíží či zranění: tuto péči jsou lékaři povinni poskytnout občanům Unie kdekoli v EU.

Budou ale doplatky

Pojišťovny budou napříště povinny účet za zákrok svým klientům proplácet. Uhradí ale jen tolik, kolik by stála operace v zemi trvalého pobytu léčeného.

„Všechny členské státy budou povinny zajistit svým občanům právo na náhradu nákladů spojených s přeshraniční péčí v rozsahu, v němž by jim taková péče byla hrazena z národního systému zdravotního pojištění,“ informoval europoslanec Jan Březina. Pokud bude operace stát více, musí si pacient rozdíl doplatit. Výjimečně mohou státy podmínit úhradu nákladů předchozím povolením pojišťovny, u níž je pacient pojištěn.

Norma počítá s kroky, které mají zabránit „zdravotní turistice“, jež by mohla nabourat léčebné systémy členských zemí. „Zásadně chci vyvrátit liché obavy, že to zhorší přístup našich pacientů k péči doma,“ prohlásila europoslankyně Zuzana Roithová.

Březina ale s touto eventualitou počítá. „Ve srovnání s jinými západními zeměmi je cena zdravotní péče v Česku až o 60 procent nižší. České zdravotnictví by se mělo připravit na růst zájmu cizinců především o estetické zákroky a plastické operace, o umělé oplodnění nebo o výměnu kyčelních a kolenních kloubů,“ uvedl.

Podle něj „je zcela namístě obava, že čeští pacienti budou přicházet na řadu až poté, co bude uspokojena poptávka těch zahraničních“. Nová pravidla ještě musí schválit rada ministrů EU, což je ale už jen formalita, protože vše je dohodnuto. Státy pak budou mít 2,5 roku na jejich zavedení do praxe.

Ohodnoťte tento článek!