Europoslanci podpořili návrhy vedoucí k vylepšení zdravotní péče

stetoskop

Europoslanci ve Štrasburku odhlasovali usnesení týkající se bezpečnějšího zdravotnictví v Evropě. Ve schválené zprávě vyjádřili znepokojení nad infekcemi ve zdravotnických zařízeních, které podle dostupných údajů postihují osm až 12 procent pacientů v Evropské unii.

Členské státy nynější osmadvacítky zároveň vyzvali, aby i v době nynější krize nedopustily, že bude zdravotní péče zasažena úspornými opatřeními.

Infekce spojené se zdravotní péčí představují významný problém veřejného zdravotnictví v členských státech EU. Podle Evropského centra pro prevenci a kontrolu chorob postihují tyto infekce každého dvacátého hospitalizovaného pacienta v EU, to znamená 4,1 milionu pacientů ročně, a každý rok v důsledku těchto infekcí umírá přibližně 37.000 osob. Podle expertů je nicméně možné 20 až 30 procentům těchto případů zabránit pomocí intenzivních hygienických a kontrolních programů.

Podle italského europoslance Piernicoly Pediciniho, který je zpravodajem tohoto usnesení, je zpráva krokem k vylepšení evropského zdravotnictví. Zároveň by měla přispět ke snížení počtu úmrtí ve zdravotnických zařízeních. „Stále přemýšlím nad tím, jak je možné, že je toto důležité téma i nadále podceňováno národními vládami a téměř ignorováno občany,“ doplnil Pedicini.

Obsáhlá zpráva hovoří i o možném dopadu úsporných opatření na zdravotnictví v nynější osmadvacítce. Evropský parlament „vyzývá členské státy, aby v době stávající hospodářské krize zajistily, aby systémy zdravotnictví nebyly ovlivněny úspornými opatřeními a byly i nadále přiměřeně financovány“, píše se ve zprávě. Členské státy EU jsou rovněž vyzvány, aby se zaměřily na snižování spotřeby antibiotik a jejich zodpovědnější využívání včetně naprostého zákazu jejich používání bez lékařského předpisu.

Ohodnoťte tento článek!