Eutanazie nebude v Nizozemí trestná

Haag – Pomoc k urychlené smrti nevyléčitelně nemocných a trpících lidí napříště nemá být v Nizozemsku trestná, pokud budou dodrženy všechny předpisy týkající se svědomité péče o pacienta. Podle návrhu zákona, který nizozemská vláda postoupila 9. července parlamentu, budou moci požádat při těžké nemoci o zkrácení života i mladí ve věku 16 nebo 17 let.

Podle nynějších zákonů je v Nizozemsku usmrcení těžce nemocného člověka na jeho přání v zásadě trestné. Podobný čin musí být neprodleně oznámen justičním orgánům. V praxi odpadá trestní postih jedině tehdy, může-li lékař prokázat svědomitou péči o pacienta. Pacient musí požádat o pomoc při umírání dobrovolně a musí být nevyléčitelně nemocný a trpět nesnesitelnými bolestmi. Ke konzultaci musí být přivolán ještě jeden lékař. Na těchto předpokladech se ani v budoucnu nic nezmění. Justiční orgány však mají zahájit vyšetřování jen tehdy, pokud byla porušena povinnost řádně pečovat o pacienta. Ve sporných otázkách budou rozhodovat zvláštní komise. Parlamentní shromáždění Rady Evropy se koncem června vyslovilo pro naprostý zákaz úmyslného ukončení života lidí, jejichž smrtelná nemoc dospěla do konečné fáze, nebo osob umírajících. Doporučilo členským zemím, mezi nimiž je i Nizozemsko, aby ve své legislativě zakotvily právo osob v konečné fázi smrtelné nemoci na nezbytnou právní a sociální ochranu a na ochranu osobní důstojnosti. Rada Evropy klade důraz především na rozvoj paliativní péče.

Ohodnoťte tento článek!