Eutanazie umožňuje jen velmi málo zemí světa

Jen velmi málo zemí na světě dosud legalizovalo možnost úmyslně usmrtit pacienta s nevyléčitelnou nemocí, aby se tak zkrátilo jeho utrpení. Eutanazii také zakazuje mezinárodní Úmluva o lidských právech a biomedicíně.

Ve všech státech, kde je eutanazie legální, pro ni platí přesná pravidla. Zejména to, že pacient musí „nesnesitelně trpět“ a nemá vyhlídky na zlepšení zdravotního stavu. Tuto diagnózu musí kromě ošetřujícího potvrdit minimálně jeden další nezávislý lékař, pacient musí být dobře informován o svém zdravotním stavu a musí o usmrcení při plném vědomí a navíc několikrát požádat.

Pravidla pro eutanazii chce ve čtvrtek změnit Belgie, kde budou poslanci hlasovat o návrhu zákona, jenž by umožňoval eutanazii i u nevyléčitelně nemocných nezletilých osob.

Země, v nichž je povolena aktivní eutanazie (podání smrtícího prostředku na žádost nemocného)

BELGIE – Druhou zemí světa, kde může nemocný člověk za přesně vymezených podmínek přijmout z rukou lékaře smrt na vlastní žádost, se stala 23. září 2002. Návrh zákona, o kterém budou nyní poslanci hlasovat, umožní, aby se souhlasem rodičů mohly o smrt požádat i nevyléčitelně nemocné děti.

LUCEMBURSKO – Parlament schválil eutanazii v únoru 2008, ale v prosinci 2008 zákon odmítl podepsat lucemburský velkovévoda. Na to reagoval parlament změnou ústavy, takže když v březnu 2009 zákon o eutanazii parlament schválil, podpis velkovévody již k platnosti nebyl potřeba. Zákon platí od dubna 2009.

NIZOZEMSKO – Umožněna zákonem, který vstoupil v platnost 1. dubna 2002 (schválen dolní komorou parlamentu 28. listopadu 2000, Senátem 10. dubna 2001); za určitých přísných podmínek však byla tolerována podle zákona platného od 1. ledna 1994. Od 1. března 2012 začaly fungovat mobilní lékařské týmy, jež na zavolání zajíždějí provádět eutanazii do domácností. V zemi je v současnosti povolena dobrovolná smrt i pro nezletilé, nejnižší možná hranice je ale stanovena od 12 let.

ŠVÝCARSKO – Švýcarský model eutanazie již léta umožňuje za jistých podmínek, avšak zcela legálně, asistovanou sebevraždu. Švýcarsko je jediná země, kde umírajícímu může pomoci lékař i laik. Podle švýcarské ústavy není pomoc při sebevraždě trestným činem za těch podmínek, že za ní nestojí egoistické zájmy a že nemocný před smrtí sám vykoná několik nezbytných úkonů.

USA – Na federální úrovni je eutanazie nelegální, zákonem ji ale povolili ve státech Oregon (v roce 1994), Washington (2008) a Vermont (2013). Fakticky je možná i v Montaně, kde sice právo asistovanou sebevraždu formálně nepovoluje, ale tamější nejvyšší soud zakázal postih lékařů, kteří se jí za splnění příslušných podmínek zúčastní. Kampaň za prosazení smrti z milosti vedl bývalý patolog Jack Kevorkian, přezdívaný doktor Smrt, jenž asistoval u 130 sebevražd a v roce 1999 byl odsouzen za zabití na 25 let vězení.

Země umožňující pasivní eutanazii (přerušení léčby udržující pacienta naživu):

DÁNSKO – Zákon o právech pacienta umožňuje od roku 1998 pasivní eutanazii, například zastavení léčby nevyléčitelně nemocného. Aktivní eutanazie i asistovaná sebevražda jsou ilegální.

FINSKO – Pasivní eutanazie je umožněna.

FRANCIE – Zákon o pasivní eutanazii schválil parlament v listopadu 2004 (dolní komora) a v dubnu 2005 (Senát); nevyléčitelně nemocný pacient musí požádat lékaře o zastavení léčby. Zákon o aktivní eutanazii již několikrát odmítl Senát, její ale legalizaci dlouhodobě podporuje současný prezident François Hollande.

INDIE – Pasivní eutanazii umožňuje zákon, který vstoupil v platnost v březnu 2011.

IRSKO – Není trestné zastavit léčbu člověku, který si to přeje – zakotveno „právo na smrt“.

ITÁLIE – Ve výjimečných případech není trestána pasivní eutanazie, například odpojení přístrojů v případě mozkové smrti.

KOLUMBIE – Za určitých podmínek je eutanazie povolena.

MEXIKO – V některých státech zákon umožňuje nevyléčitelně nemocnému odmítnout léčbu prodlužující mu život; jde o federální distrikt Mexiko (od ledna 2008), stát Aguascalientes (od dubna 2009) a stát Michoacán (od září 2009).

NĚMECKO – Eutanazie je zakázána, ale není trestná pomoc při sebevraždě, když se ten, kdo nemocnému v jeho záměru zemřít pomáhá, do samotného usmrcení přímo nezapojí.

Ohodnoťte tento článek!