Evropská komise k mobilitě pacientů

Evropská komise předložila návrhy na užší spolupráci členských zemí EU v oblasti mobility pacientů, tj. čerpání zdravotní péče napříč Evropou. Tyto návrhy se budou od letošního května bezprostředně dotýkat také České republiky. Čeho se návrhy týkají?

Evropská komise předložila návrhy na užší spolupráci členských zemí EU v oblasti mobility pacientů – to znamená čerpání zdravotní péče napříč Evropou. Tyto návrhy se budou od letošního května bezprostředně dotýkat také České republiky.

Právo EU poskytuje pacientům nárok léčit se v jiné zemi unie.

Nemělo by být obtížné toto právo realizovat v praxi, konstatoval David Byrne, evropský komisař pro zdraví a ochranu spotřebitelů.

„Mým cílem je dosáhnout vzniku Evropské charty práv pacientů, na kterou by se každý z občanů mohl odvolávat.“

Dále Byrne spolu s dalšími zúčastněnými evropskými komisaři uvedl, že nové návrhy Evropské komise směřují k tomu, aby byly na mezinárodní úrovni zaštítěny reformy zdravotnictví jednotlivých členských států. Tyto reformy by měly vést k finanční stabilitě, dostupnosti zdravotní péče a její vysoké kvalitě.

Předložené návrhy obsahují tři okruhy problematik

Pacienti v členských státech by měli získat více informací o možnosti čerpat péči v zahraničí, včetně údajů o kvalitě a dostupnosti zdravotnických služeb v jednotlivých zemích.

Napříč unií by měla být vytvořena síť center jakosti a odborníků pro společné ověřování kvality medicínských technologií. Komise počítá rovněž se vzájemnou výměnou poznatků o správné léčebné praxi.

Pro rok 2008 se plánuje vytvoření společné elektronické evropské karty pacienta.

V návaznosti na ni se zvažují rovněž možnosti „evropské preskripce“ léčiv či telekonzultací s lékařem.

Spolupráce členských států by měla vést také k ochraně finančních zdrojů. Například země s nízkým počtem lůžek nemusí budovat nové nemocniční kapacity, ale může využít volné kapacity sousedního státu, což přinese úspory jak na úrovni zdravotního pojištění, tak regionů. Evropská komise zdůraznila, že zdravotní péči chápe jako jednu z klíčových oblastí, do níž bude vhodné investovat i z evropských fondů.

(boš), www.Zdravi.Euro.cz, 22.4.2004

Ohodnoťte tento článek!