Evropský soud posvětil rakouský zákaz dárcovství vajíček

Rakousko

Zákaz dárcovství vajíček i spermatu pro účely umělého oplodnění v Rakousku není v rozporu s Evropskou úmluvou o lidských právech. Usnesl se na tom Evropský soud pro lidská práva, informovala agentura DPA.

Rozhodnutí by mohlo mít vliv na obdobné spory v dalších zemích. V České republice však je povoleno dárcovství vajíček i spermatu.

Soud ve Štrasburku ještě loni v první instanci konstatoval, že zákaz dárcovství vajíček a spermatu pro oplodnění in vitro je v rozporu s právem na respektování rodinného života. Proti tomu se odvolala rakouská vláda a soud jí nyní dal za pravdu.

Uznal totiž, že „rozštěpení mateřství“ mezi dvě ženy – genetickou matku a ženu, která plod donosí – může být problematické. Rakouští zákonodárci pouze chtěli zabránit tomu, aby „dvě ženy mohly tvrdit, že jsou biologickými matkami téhož dítěte“, uvedl dnes podle agentury DPA soud ve zdůvodnění verdiktu.

Vídeň však nezakazuje, aby ženy podstoupily v zahraničí umělé oplodnění metodami, které jsou v Rakousku zakázány. Dárcovství vajíček je v současné době možné například i v Česku a dalších členských zemích Rady Evropy, kde je podle DPA zřejmý trend povolovat darování zárodečných buněk pro účely umělého oplodnění. Zakázáno je to například v Německu, kde je však umožněno dárcovství spermatu.

Spor v Rakousku rozpoutaly dva manželské páry, které si v roce 2008 stěžovali, že zákaz dárcovství jim upírá právo na respektování soukromého a rodinného života podle článku 8 Evropské úmluvy o lidských právech. Žalující dvojice se totiž cítily znevýhodněny oproti jiným párům, které při umělém oplodnění nejsou odkázány na metody dárcovství vajíček nebo spermatu.

Ohodnoťte tento článek!