Evropský soudní dvůr: Lékařům je třeba platit i za příslužby

Evropský soudní dvůr dal za pravdu německému lékaři z Kielu, který žaloval svého zaměstnavatele, místní nemocnici, že mu platí jen za dobu skutečně odvedené práce, nikoli za všechen čas strávený na pracovišti…

BRUSEL –

Tento rozsudek bude mít zřejmě obrovské důsledky pro zdravotnická zařízení v Německu a v celé Evropské unii, včetně vstupujících zemí – všude tam, kde nemocnice nezapočítávají lékařům do pracovní doby čas strávený odpočinkem a nicneděláním, například při pohotovostech a příslužbách.

„Německá vláda odhaduje, že by ji to mohlo stát navíc až dvě miliardy eur ročně a že by to znamenalo přijmout dodatečných 20 000 lékařů a sester,“ citovala mluvčí Evropské komise Antonia Mochanová stanovisko Berlína. Podotkla, že podle německého lékařského svazu by dodatečné náklady byly kolem miliardy eur a nedostatek lidí asi 15 000.

ESD: pracovní doba je čas, po který je lékař k dispozici

Podle lékaře Noberta Jägera, který žalobu podal, by uplatnění rozsudku znamenalo kratší pracovní dobu pro doktory, a tudíž lepší péči pro pacienty. Podle zdroje EK poznamenal, že dnes chirurgové běžně operují unavení po více než dvacetihodinové přítomnosti v nemocnici, což neprospívá kvalitě jejich práce.

Evropský soudní dvůr se sídlem v Lucemburku mu dal za pravdu na základě platné směrnice, podle níž je pracovní dobou „jakékoli časové období, během něhož je zaměstnanec k dispozici svému zaměstnavateli“. Za takové období je třeba považovat i pohotovost v nemocnici, protože lékař sice není povolán ke konkrétní práci, musí však být na pracovišti, nemá tedy volno.

Evropská komise se zatím nechtěla k dobrozdání ESD vyjádřit. Neměla ani názor na to, nakolik by mohl být použitelný pro další profese.

Evropské právo je do značné míry tvořeno judikaturou ESD, která je pak jako precedens používána ve všech obdobných případech soudy v celé unii. Ty se na ESD obracejí tehdy, když si samy nevědí rady s výkladem evropského práva. Jägerův případ u ESD nastolil pracovní soud ve Šlesvicku-Holštýnsku.

V ČR nejsou příslužby brané jako výkon práce

Česká legislativa, která upravuje tuto oblast, dosud nebyla sjednocena s právem EU. Čas strávený odpočinkem a nicneděláním, například při pohotovostech a příslužbách, proto není považován za výkon práce.

Lékaři jsou za něj nicméně odměňováni, byť velmi malými částkami, řekl předseda Lékařského odborového klubu Milan Kubek.

ČTK

Ohodnoťte tento článek!