Forum 2000: lidské právo na zdraví

V několika zemích stále ještě řádí lepra, provádí se hromadná ženská obřízka, pohřbívají se živí lidé. I to je dnešní svět…

Lidská práva a hledání globální odpovědnosti se staly hlavním tématem letošní konference Forum 2000 pořádané ve dnech 14. až 17. října pod záštitou prezidenta Václava Havla. Součástí konference byla 15. října panelová diskuse s názvem Zdraví jako právo člověka. Během ní zazněly šokující svědecké výpovědi o problémech rozvojových zemí, k nimž by vyspělejší státy neměly zůstat lhostejné.

Topmodelka Waris Dirie, původem ze Somálska, připomněla, že v řadě zemí se ještě stále – bez jakéhokoli racionálního důvodu – provádí ženská obřízka, často různými improvizovanými nástroji, vždy použitými pro větší počet holčiček. Vedle znetvoření ženského těla tu figuruje i vyšší výskyt infekčních nemocí včetně HIV, jak ukázaly některé studie.

Západ by v této oblasti mohl pomoci například zprostředkováním informací a vyvíjením tlaku na mezinárodní úrovni, aby došlo k vymýcení negativních prvků v kulturách rozvojových zemí.

V několika těchto zemích (Indie, Nepál, Madagaskar aj.) je dosud velkým problémem malomocenství. Ačkoli je v současné době vyléčitelné, chudé obyvatelstvo nemá k léčbě vždy přístup a pro přetrvávající předsudky bývají postižení zahnáni na okraj společnosti za drastických podmínek. Někdy dochází – ze strachu před nákazou – i k předčasnému pohřbení postižených leprou zaživa, anebo k jejich usmrcení.

Japonsko teprve nedávno zrušilo ze zákona vyplývající sociální diskriminaci pacientů, kteří se z malomocenství vyléčili, avšak neměli nárok na podporu od státu. Při diskusi na Pražském hradě se prezentovali mj. zástupci mezinárodně působící Nipponovy nadace, spolupracující s WHO. Nadace poskytuje zdarma léky pro leprosária v různých zemích.

Také v ČR vzniklo dobrovolné občanské sdružení, které v oblasti humanitární pomoci rozvojovým zemím působí již deset let. Právě nyní hodlají jeho členové v Indii vybudovat leprosárium – nemocnici, ale i útulek pro rodinné příslušníky, dílny pro možnost vyučení dětí postižených rodičů apod.

Při panelové diskusi se připomněla i další aktuální hrozba pro lidstvo – AIDS. Tato nemoc se zdaleka netýká jen Afriky či Asie, neboť je již dlouhodobě bezprostředním rizikem i pro tzv. západní civilizaci. Bývalý prezident USA Bill Clinton, který se konference na Pražském hradě rovněž zúčastnil, v době výkonu svého úřadu vyvíjel velkou snahu právě v oblasti HIV a AIDS. Vyzýval vlády z celého světa ke společné účinné strategii a k rozšířené pomoci rozvojovým zemím.

(boš)

Ohodnoťte tento článek!