Globální oteplování my mohlo vést k výraznému rozšíření malárie

Globální oteplování by mohlo vést k výraznému nárůstu onemocnění malárií ve výše položených a hustě obydlených oblastech Afriky a Jižní Ameriky. Vyplývá to ze studie vědců z Velké Británie a USA, kterou zveřejnila vědecká revue Science. Podle autorů přináší studie jasné důkazy, že v teplejších letech se malárie přenášená moskyty rozšiřuje do vyšších nadmořských výšek a když se teploty sníží, vrací se do níže položených oblastí.

Vědci z Londýnské školy hygieny a tropické medicíny (LSHTM) a z univerzity v Michiganu sledovali výskyt malárie mezi lety 1990 a 2005 na západě Kolumbie a v letech 1993 až 2005 v centrální oblasti Etiopie. Údaje pak porovnali s vývojem teploty v těchto regionech.

Vědci přitom brali v úvahu faktory ovlivňující výskyt malárie, jako jsou programy na hubení komárů, rezistence vůči antimalarikům a srážkové výkyvy. Studie přesto přinesla „jasný a jednoznačný signál, který je možné vysvětlit jen teplotními změnami“. „Je to nepopiratelný důkaz o vlivu klimatu,“ řekla Mercedes Pascualová z univerzity v Michiganu.

Ukazuje to, že s pokračujícím globálním oteplováním se malárie bude šířit do hor a do výše položených oblastí, řekl Menno Bouma z LSHTM. A protože obyvatelé těchto oblastí nebyli vystaveni malárii a nemají vůči ní imunitu, budou mimořádně náchylní k těžkým a smrtelným případům nemoci, dodal.

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) se ročně nakazí malárií asi 220 milionů lidí. V roce 2010 to bylo 219 milionů, z nichž 660.000 zemřelo – většina v subsaharské Africe. Nicméně tato čísla jsou jen přibližná, protože malárie postihuje z velké části chudé venkovské oblasti a podle některých expertů může být počet obětí malárie až dvojnásobný.

Již dříve se mluvilo o tom, že výskyt malárie souvisí s teplotními výkyvy. Někteří vědci ale tvrdí, že zlepšení v sociální a ekonomické situaci a účinné programy proti moskytům šířícím malárii případné důsledky změny klimatu neutralizují.

Ohodnoťte tento článek!