i-Space: vzdělání, zdraví a bezpečnost z vesmíru

Test „Mobile Hospital Experiment“ prováděný za pomoci satelitu ETS-VIII měl ověřit základní technologické předpoklady pro vytvoření komunikačního prostředí mobilní medicíny. Systém by dovoloval nejen konzultace, ale i provádění náročných lékařských výkonů na dálku…

Sérii experimentů, které by měly vyústit ve vytvoření kosmické datové sítě, zahájilo Japonsko pod názvem i-Space. Několik technologických satelitů bude využito k vyzkoušení možností vysokorychlostní bezdrátové komunikace pro potřeby vzdělávání, telemedicíny, zajišťování bezpečnosti a dalších pokročilých aplikací. Studium mořského dna v bezpečí školní třídy, a přece s dojmy z hlubin oceánu, nebo operace prováděná chirurgem na pacientovi vzdáleném tisíce kilometrů – to je jen pár z mnoha možností, k nimž by měl vést projekt i-Space organizovaný japonskou kosmickou agenturou NASDA.

Mobilní nemocnice

Japonsko má v současnosti na oběžných drahách několik satelitů určených k testování vysokokapacitní mobilní komunikace. Jde například o ETS-VIII (Engeneering Test Satelite), o satelit Wind (Wideband InterNetworking enegeneering test and Demonstration Satelite) a o další objekty schopné zkoušet technologii projektu i-Space. Jeho cílem by mělo být vytvoření všeobecně přístupné mobilní vysokokapacitní sítě nejen pro oblast japonských ostrovů, ale pro celý asijsko-pacifický region. „Pouze kosmické komunikace mohou v 21. století uspokojit potřeby společnosti,“ komentují v této souvislosti projekt i-Space informační materiály NASDA. V Japonsku se také již uskutečnilo několik demonstrací možností kosmických datových sítí. Na jaře například proběhl ve městě Košoku „Mobile Hospital Experiment“, kdy byla zdravotnická data z konzultací přenášena na velkou vzdálenost.

Výuka na mořském dně

Test „Mobile Hospital Experiment“ prováděný za pomoci satelitu ETS-VIII měl ověřit základní technologické předpoklady pro vytvoření komunikačního prostředí mobilní medicíny. Jde o systém (známý u nás spíše pod pojmem „telemedicína“), který by dovoloval nejen konzultace, ale i provádění náročných lékařských výkonů na dálku prostřednictvím vysokokapacitní datové sítě a robotických chirurgických nástrojů. V Japonsku používaný termín „mobilní medicína“ souvisí s cílovou představou vytváření lékařských pracovišť ve speciálních malých střediscích spojených pomocí datové sítě se špičkovými lékařskými institucemi. Jinou z demonstrací v rámci projektu i-Space byl experiment, kdy data z výzkumné oceánografické lodi Kaiyou na širém moři byla vysokokapacitní kosmickou linkou přenášena do přednáškové síně v National Museum od Emerging Science and Inovation. Účastníci namísto nezáživné vědecké přednášky získali dokonalou iluzi pobytu v mořském prostředí. NASDA předpokládá, že tyto technologie najdou využití také při odstraňování následků katastrof, při přenosu průmyslových a obchodních dat a v celé řadě dalších aplikací.

(PK), Právo, 8.8.2002

Ohodnoťte tento článek!