Jak hospodaří nemocnice ve světě? Část druhá: Rakousko

Rakouské nemocnice se kvůli zadlužení nezavírají. Přestože se i tady nemocnice se obecně potýkají se zadlužením, nepřipadá v úvahu, že by je úřady nechaly padnout…

VÍDEŇ – Správa veřejných nemocnic v Rakousku spadá do kompetence vlád spolkových zemí, přičemž způsoby financování se mohou v jednotlivých zemích navzájem odlišovat. Nemocnice se obecně potýkají se zadlužením, nepřipadá

ale v úvahu, že by je úřady nechaly padnout.

Zemské vlády zpravidla nemocnicím pomáhají přímo, nebo se snaží dohodnout se spolkovou vládou. Pokud se nemocnice dostane do opravdu velké nouze, problém se vyřeší například transformací na pečovatelský ústav, který podléhá jiným finančním pravidlům.

Jiným případem jsou ovšem soukromé kliniky, které se více méně řídí tržním principem. Existují ale také privátní zařízení s všeobecně prospěšným zaměřením, která fungují jako nadace a jejichž financování vypadá podobně jako u veřejných nemocnic.

Financování rakouských nemocnic je od ledna 1997 založeno na takzvaných výkonech. Nemocnice dostávají peníze prostřednictvím zemských fondů, do kterých přispívá jak stát prostřednictvím ministerského fondu, tak země nebo obce a svaz pojistitelů.

V úmluvě o zdravotnictví a financování nemocnic do roku 2004, na které se před čtyřmi lety centrální vláda dohodla se spolkovými zeměmi, se klade důraz na efektivnost, ale zároveň na co nejlepší péči.

Nedostatek lůžek trápí i Rakousko

Podobně jako v České republice mají také rakouské nemocnice potíže s nadbytečnými lůžky na odděleních. Často musí „hostit“ sociálně slabší pacienty, kteří se nemají u koho doléčit a svým pobytem potom zatěžují zdravotnické rozpočty. Největší je vídeňská Všeobecná nemocnice (AKH) s více než 2000 lůžky.

Ministerstvo sociálních věcí a zdravotnictví počítá s postupným snižováním počtu lůžek pro dlouhodobou léčbu a naopak s mírným přírůstkem na odděleních s intenzivní péčí. Například na rakouských „internách“ bylo v roce 1998 celkem

14 764 postelí, ale v roce 2005 by jich mělo být už jenom 12 745.

Rakušanům se líbí český systém poliklinik

Rakouští zdravotničtí odborníci někdy oceňují náš systém poliklinik, kde je množství odborných lékařů pod jednou střechou. Pokud pacient v alpské republice potřebuje pro svého praktického lékaře například rentgenový snímek, musí nezřídka vážit dlouhou cestu přes půl města. Zdůrazňuje se také, že tento systém není zrovna dvakrát hospodárný ani pro zdravotnictví jako celek.

ČTK

Ohodnoťte tento článek!