Karty pro lékaře nebudou

Německo neplánuje usnadnit zaměstnání zahraničním lékařům, tak jako to udělalo v případě počítačových expertů. Spolkové ministerstvo zdravotnictví ale tvrdí, že už dnes mohou za určitých podmínek lékaři z nečlenských zemí EU v Německu pracovat…

ČT1 – relace Události, 11.5.2002:

Moderátor (Josef Maršál, Jolana Voldánová):

Debatu vyvolaly tzv. zelené karty, které usnadňují získání pracovního a pobytového povolení. Německé medicínské společnosti totiž upozorňují, že lékaři z východních spolkových zemí často odcházejí za lepším výdělkem na západ a že by je tak mohli nahradit kolegové ze zahraničí.

Do západní části země odcházejí lékaři za lepším výdělkem. Platy jsou tam zhruba o 20% vyšší. Podle předsedy saské lékařské komory profesora Schulzeho už navíc není lékařské povolání tak atraktivní jako dříve. Mimo jiné díky jeho byrokratizaci či časově náročným službám. Právě Sasko je jednou ze spolkových zemí, kde je nedostatek lékařů nejcitelnější.

Jan Schulze, prezident saské lékařské komory:

V Sasku chybí na klinických odděleních 150 až 250 lékařů. V ambulantním sektoru chybí 46 kolegů. To znamená, že není obsazeno 46 lékařských praxí. To nám teď dělá velké starosti.

Umožnit práci lékařům z nečlenských zemí EU prostřednictvím tzv. zelených karet, díky kterým mohou v Německu pracovat počítačoví experti, považuje spolkové ministerstvo zdravotnictví za zbytečné.

Edwin Smigielski, vedoucí odd. lékařské péče ministerstva zdravotnictví:

Už dnes mohou zahraniční lékaři za určitých podmínek, pokud mimo jiné doloží odpovídající vzdělání, pracovat zejména v těch regionech, kde existuje nedostatek lékařů.

Kromě vzdělání musí zahraniční lékař, který chce v Německu pracovat, prokázat i velmi dobré znalosti němčiny, získat zdejší aprobaci a absolvovat lékařskou komorou organizovaný srovnávací kurs.

Jan Schulze, prezident saské lékařské komory:

Lékařská komora prověřuje srovnatelnost zkoušek, které uchazeči složili ve svých zemích. Pokud je vše splněno, mohou začít pracovat zpočátku na klinikách a později také vykonávat praxi.

Trvání pracovního povolení je v těchto případech omezeno na čtyři roky. Po uplynutí této doby nicméně může být prodlouženo. Odborníci se obávají, že se nedostatek lékařů v Německu v příštích pěti letech ještě zvětší. Nejvíce se podle nich nebude dostávat neurochirurgů a dětských specialistů.

Petr Buchta, Josef Maršál, Jolana Voldánová, Televize ČT1, 11.5.2002

Ohodnoťte tento článek!