Komáři létají první třídou

„Letištní malárie“, tak se nazývá jev, kdy se touto nebezpečnou nemocí nakazili lidé, kteří nikdy nenavštívili tropické země. Jen prostě bydlí poblíž letišť, pracují na nich nebo je navštěvují… Počet případů však roste v celé Evropě i v USA. V Evropě i USA v posledních letech takových onemocnění přibývá natolik, že Světová zdravotnická organizace (WHO) naléhavě vyzvala k rázným opatřením. Záludnost letištní malárie spočívá totiž…

i v tom, že lékaři často velmi pozdě diagnostikují malárii u pacientů, kteří nikdy necestovali do tropických zemí. Přitom tento druh malárie má podle WHO šance se ještě více rozšířit, vzhledem ke globálnímu oteplování, kdy v Evropě budou příznivější teploty pro přežívání a pro rozmnožování určitých tropických druhů komárů. Problémem však je narůstající odpor proti postřikům insekticidy uvnitř letadel, která přilétají z tropických oblastí. Postřiky jsou totiž podle mnoha stížnosti stejně nebezpečné pra lidské zdraví jako komáři. Přitom ve Francii, kde byl největší výskyt letištní malárie, bylo po přijetí tvrdších kontrol postěiků v letadlech stále méně případů onemocnění, až se podařila zcela jim zabránit. Odborníci odhadují, že při každém letu z Afriky se do země může dostat tak osm až 20 komárů, což znamená, že během 20 dnů přilétá do Francie asi 6000 potenciálně infikovaných komárů. Oficiální míra nakažlivosti malárií od komárů Anopheíes je asi dvě procenta. Přitom všechny případy nakažení letištní malárií se odehrály v létě, kdy teploty umožňují, aby komáři přežili. WHO se obává i toho, že by komáři Anopheles mohli infikovat nemocí komáry evropské. To se však může stát pouze v případě, že se komár vyskytující se v Evropě nakazí od člověka, který již byl nakažen komárem infikovaným. To je sice málo pravděpodobné, ale možné.

(zr), Právo, 28.7.2001

Ohodnoťte tento článek!