Kontrolní úřad v Británii má mít přístup k osobním údajům pacienta

V Británii má vzniknout nový orgán pro dohled nad zdravotní péčí. Úřad by měl pravomoc nahlížet do osobních údajů pacientů bez jejich souhlasu. Hlavní lékařská rada však poukazuje na to, že činnost takového úřadu by narušovala právo pacienta na ochranu osobních údajů…

O zřízení úřadu zvaném Commision for Healthcare Audit and Inspection (CHAI) má diskutovat Sněmovna lordů na své pondělní schůzi.

Vedení Hlavní lékařské rady již nyní vyjádřilo nedůvěru k podobnému úřadu.

„Už nyní se množí případy, kdy je narušeno právo pacienta na ochranu jeho zdravotní dokumentace. Obáváme se, že zamýšlený systém má řadu mezer, které by mohly otevířít přístup komerčním společnostem k důvěrným informacím o pacientech,“ uvedl šéf GMC Malcom Alexander.

Nový úřad pro dohled nad zdravotní péčí má nahradit existující Komisi pro zlepšení zdravotní péče (Commission for Health Improvement), která musí téměř ve všech případech pracovat s anonymními údaji. Zástupci úřadu poukazují na to, že toto omezení je pro vyšetřování překážkou.

„Naším úkolem je zjistit některé problémy v oblasti kvality lékařské péče na individuální úrovni pacientů,“ uvedla Rebecca Greyová z CHI. Pokud chceme zjistit některé konkrétní nedostatky v poskytování zdravotní péče, musíme znát zkušenosti jednotlivých osob. Anonymita veškerých dat nám však podobnou práci velmi ztěžuje.“

ZDROJ:

Patients' privacy 'under**

**threat'

DÁLE ČTĚTE:

BMA má konkurenta: zvláštní radu**

**

Ohodnoťte tento článek!