Kubinyi: Zpětné strhávání peněz za přeplatky je nepřípustné

Ministr zdravotnictví Jozef Kubinyi považuje za nepřípustné, aby Všeobecná zdravotní pojišťovna ambulancím nyní strhávala přeplatky z roku 2002. Na výši i způsobu úhrad se totiž s lékaři dohodla. Ministerstvo zdravotnictví také odmítá tvrzení, že za „zpětné korekce“ plateb je zodpovědný stát…

PRAHA –

Ambulance varují, že začnou VZP vypovídat smlouvy. Svou hrozbou chtějí strhávání peněz zabránit. Pojišťovna by ráda dostala zpátky dvě miliardy korun, kterými lékaře za výkony v roce 2002 podle svého tvrzení přeplatila.

Pro jednotlivé doktory by to znamenalo ztrátu jedné až dvou měsíčních plateb. Lékaři upozorňují, že pokud ukončí s VZP smlouvy, mohli by od ní odejít i pojištěnci a přestoupit k jiným zdravotním pojišťovnám.

Podle ministra se úhrady péče řídí zákonem o veřejném zdravotním pojištění, výši a způsob plateb stanoví i dohodovací řízení mezi lékaři a pojišťovnou.

„Ministerstvo zdravotnictví není dle tohoto zákona přímým účastníkem těchto jednání a nemá tak možnost je žádným způsobem ovlivňovat či měnit,“ uvedl Kubinyi. Výsledky jednání zveřejňuje ministerstvo ve svém věstníku.

Platby jsou pak poskytovány na základě smluv mezi lékaři a VZP, „nelze se tedy vymlouvat na přinucení legislativou“, uvedl Kubinyi.

Doplnil, že všechny zdravotní pojišťovny mají k uzavírání smluv stejné legislativní podmínky a totožné smluvní partnery, přesto platby zpožďuje pouze VZP.

Podle ředitelky VZP Jiřiny Musílkové ministerstvo zdravotnictví ale opakovaně rozhoduje o tom, že pojišťovna musí platit nemocnicím více, než kolik vykážou výkonů.

Správní rada tomu chtěla zabránit, proto dala do zdravotně-pojistného plánu na rok 2002 paragraf o vracení přeplatků. Právě on se nyní stal předmětem sporu, je totiž součástí plánů i na další roky.

Lékaři se obávají, že VZP využije paragrafu nejen při vyúčtování roku 2002, ale i let následujících. Chtějí proto, aby byl zrušen.

Správní rada VZP navrhuje změny i dalších částí zákona, aby ministerstvo nemohlo dělat zásahy, jimiž se zvyšují náklady na péči nad to, co mají pojišťovny k dispozici.

Podle ministra není zdravotně-pojistný plán VZP legislativní norma, ale jen „parlamentem schválený ekonomický předpoklad hospodaření pojišťovny v daném roce“.

ČTK

Ohodnoťte tento článek!