Léčení rakoviny v zemích OECD se zlepšuje

Země Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), mezi které patří i Česko a Slovensko, zaznamenaly v posledních letech významný pokrok v léčení rakoviny.

Příliš velký počet států této organizace ale nezajišťuje dostatečně kvalitní zdravotní péči také v boji s takovými nemocemi jako astma nebo cukrovka. Přitom počet případů těchto chronických onemocnění je na velkém vzestupu, oznámila dnes OECD ve zprávě.

Nejlépe se léčí rakovina v USA a v Kanadě díky včasnému zjištění zhoubného nádoru v těle pacienta při preventivních prohlídkách. Díky tomu se tak v Severní Americe zachrání ve srovnání s jinými státy OECD nejvíc životů, stejně jako v Japonsku.

Země jako Nizozemsko, Itálie, Švýcarsko a Německo poskytují výbornou preventivní zdravotní péči, což snižuje množství finančně náročnějších hospitalizací kvůli nemocem právě jako astma a cukrovka.

Podle generálního tajemníka OECD Angela Gurríi mají všechny státy dostatek prostoru ke zlepšení zdravotní péče, což neznamená nutně nové finanční investice.

Úspěšné jsou v zemích OECD lékařské zásahy při srdečních a mozkových infarktech, kdy méně než pět procent hospitalizovaných osob zemře do 30 dnů od přijetí do lékařského ošetření. Island, Dánsko, Švédsko a Norsko dokonce dokázaly úmrtnost snížit na pouhá tři procenta.

Výdaje na zdravotní péči jsou zdaleka nejvyšší v USA, kde dosahovaly v roce 2007 výše 7290 dolarů (127.000 korun) na obyvatele.

To je dva a půl krát více než je průměr OECD, který činil při paritním započtení koupěschopnosti obyvatelstva 2884 dolarů (přes 50.000 korun). Vysoko nad průměrem jsou také Lucembursko, Norsko a Švýcarsko.

Na druhém konci žebříčku jsou Česko (1626 dolarů), Slovensko (1555), Maďarsko (1388), Polsko (1035) Turecko (823) a Mexiko (618).

Organizace, která vydala podrobnou zprávu o zdravotnictví jen v sedmi zemích, mezi nimiž ČR a Slovensko nefigurují, odhaduje, že se v příštích desetiletích prudce zvýší výdaje na léčení obezity u dětí a dospělých.

OECD je mezivládní organizace, která sdružuje 30 hospodářsky nejsilnějších států světa s pluralitním demokratickým zřízením a tržní ekonomikou.

Ohodnoťte tento článek!