Lékařky dostávají nižší plat

V USA se poměrně často zpracovávají studie o příjmech lékařů, v nichž se roční výdělky porovnávají podle pohlaví. Například výzkumníci u univerzit v New Yorku, Pittsburghu a dalších opakovaně prokazují, že lékařky jsou ve mzdové oblasti trvale diskriminovány.

Nehledě na specializaci si lékařky podle studie provedené v Pensylvánii a otištěné v BMJ vydělají o 14 % méně než muži při obdobné pracovní zátěži. Pro ženy to znamená roční příjem nižší zhruba o 63 tisíc dolarů.

Některé studie ukázaly, že diskriminace žen začíná už při „startovní“ mzdě, v době začátků ve zvolené profesi. Podle newyorských výzkumníků si v roce 1999 začínající lékařky v průměru vydělaly o 12,5 % méně (151 600 dolarů ročně, muži získali 173 400 dolarů). V roce 2008 se rozdíl v neprospěch lékařek dokonce zvýšil na 17 %.

Diskriminace i u vědkyň

Jedna z posledních studií na toto téma vznikla loni. K věci se vyslovily v podstatě všechny renomované americké univerzity. Diskriminace se prokázala mj. i u lékařek-vědeckých a výzkumných pracovnic. V průměru byl roční plat mužů vyšší o 12 tisíc dolarů.

Autoři studií vždy porovnávají jednotlivé specializace, druhy pracovních pozic, počet pracovních hodin v týdnu, rodinné zázemí (počet dětí, jejich věk), časové úseky věnované práci u pacienta či výuce a výzkumu apod. Mezi nejlépe placené profese v USA patří kardiochirurg, lékař urgentní medicíny či onkolog. Mezi nejméně oceňované spadají například všeobecní lékaři nebo geriatři. Některé kardioložky potvrdily, že přes shodnou činnost mají nižší plat než jejich mužští kolegové.

Méně agrese, více starostí o rodinu

K naprosto jednoznačným závěrům však studie nedospěly, spíše poskytují zajímavé úhly pohledu na svět žen a mužů v náročných lékařských profesích. Například lékařky-výzkumnice uvedly, že muži jsou při vyjednávání o svém platu „agresivnější“, respektive schopní více se prosazovat. Ženy se někdy snáze smíří s nižším platem, ale hledají takové pracoviště, kde svou profesi mohou lépe skloubit s péčí o rodinu.

Například až v 82 % případů ženy omezují svůj pracovní výkon kvůli rodině (dovolená, nemoc vlastního dítěte apod.), zatímco muži „brzdí“ svou pracovní činnost kvůli rodině jen v 19 % případů. Někteří autoři studií zdůrazňují, že ženy přeci jen méně zastávají vedoucí pozice na fakultách či v nemocnicích a častěji omezují počet svých pracovních hodin v týdnu nebo berou místa s nižší zátěží pohotovostních služeb. Nicméně panuje shoda, že rozdíl pohlaví by neměl diskriminovat, už jen proto, že v USA zhruba polovinu všech studentů medicíny tvoří ženy.

Ohodnoťte tento článek!