Managed care v USA: nadvláda pojišťoven

V USA neexistuje ani solidárně organizované nemocenské pojištění, ani povinné pojištění zaměstnanců. Uvážíme-li, že v roce 1998 bylo podle odhadu USA Census Bureau 44,3 miliónů (16,3%) nepojištěných, pak pro řadu občanů USA…

„Managed care“ je forma nemocenského pojištění v USA, ve které nositelé nemocenského pojištění plní své povinnosti převážně s přihlédnutím na ekonomické aspekty. Nositelé nákladů, kterými jsou Health Maintenance Organizations (HMO) nebo Managed care organizations (MCO) sledují náklady na léčbu a přímo ovlivňují chování lékařů a pacientů. HMO jsou zpravidla soukromé pojišťovací společnosti, které fungují na principu hospodárnosti svobodného podnikání.

Koncept HMO v USA není nový. Od poloviny šedesátých let se náklady na zdravotnictví v USA razantně zvýšily až do výše trojnásobku roční inflace. Bez finanční spoluodpovědnosti byli pacienti, tzv. „consumers“ toho názoru, že růst nákladů je podmíněn zvýšenou úrovní zdravotní péče. I lékaři sdíleli tento názor neboť v éře zvýšeného počtu výkonů to znamenalo vyšší příjmy.

V USA neexistuje ani solidárně organizované nemocenské pojištění, ani povinné pojištění zaměstnanců. Je věcí každého jednotlivého zaměstnance nebo samostatně výdělečnou osobu postarat se o vlastní nemocenské pojištění a o pojištění své rodiny. Pojišťovací trh podléhá tvrdé konkurenci. Zaměstnavatel neposkytuje na nemocenské pojištění žádný příspěvek. Někteří zaměstnavatelé, zejména univerzity, školy a veřejné služby poskytují však svým zaměstnancům jako dílčí „benefit package“ nemocenské pojištění až do výše 100% základní nemocenské sazby. Častými nositeli tohoto pojištění jsou velké HMO a MCO. V systému mohou být mimořádné výkony zvlášť připojištěny. Stomatologické výkony musí být pojištěny zvlášť vždy. Uvážíme-li, že v roce 1998 bylo podle odhadu USA Census Bureau 44,3 miliónů (16,3%) nepojištěných, pak pro řadu občanů USA je hrazené nebo privátní nemocenské pojištění skutečným privilegiem. Volání po všeobecném nemocenském pojištění vztahujícím se na všechny občany v USA je proto stále hlasitější.

MUDr. Miloš Němec, www.Zdravi.Euro.cz

Ohodnoťte tento článek!