Milióny slovenských pacientů jsou ohroženy

Dodavatelé léků a soukromí lékaři se začali více a tvrději dožadovat, aby jejich služby byly proplaceny. Distribuční firmy sdružené v Asociaci dodavatelů léků…

Bratislava – a zdravotnických pomůcek už informovaly o tom, že od 1. února budou důsledně trvat na splatnosti faktur do 30 dní. To znamená, že po překročení tohoto limitu nedodají další zboží.

Přitom například Všeobecná zdravotní pojišťovna (VšZP), u které je evidováno přes 3,6 miliónů pojištěnců, stíhá proplácet faktury za poskytnuté služby 120 až 150 dní po termínu splatnosti. Její rozpočet 33,9 miliardy Sk, který je oproti reálné potřebě o pět miliard Sk nižší, ještě zhoršují platby za penále a exekuce.

Jen málokterá lékárna bude podle mluvčí Slovenské lékárnické komory Ernestíny Tóthové schopna dodržet předepisovanou lhůtu. To však při nedostatečných úhradách ohrozí nejen existenci lékáren, ale situaci samotných pacientů.

Sobotní mimořádné valné shromáždění Asociace soukromých lékařů v Banské Bystrici reagovalo na nový cenový výměr a doporučilo svým členům nepodepisovat dodatky ke smlouvám s VšZP a nadále jednat o smluvních cenách. S ostatními čtyřmi pojišťovnami jsou už dohody podepsány.

„Začali jsme bojovat za zvýšení úhrad za poskytnutou zdravotní péči už v roce 2000, ale současný cenový výměr je určuje ještě na nižší úrovni než předešlý,“ řekl prezident Asociace soukromých lékařů Ladislav Pásztor, který se domnívá, že je ještě prostor pro dohodu s VšZP.

„Do doby platnosti starých dodatků – do 1. dubna – se to nedotkne pacientů VšZP a po tomto termínu to bude záležet na přístupu VšZP k našim smluvním podmínkám,“ řekl Pásztor.

Blanka Sáková, Hospodářské noviny, 28.1.2002

Ohodnoťte tento článek!