Ministři zdravotnictví EU o pravidlech pro pohyb pacientů

Ministři zdravotnictví EU jednali v Bruselu o otázce nároku pacienta podstoupit v zahraničí léčbu či zákrok, který zdravotnictví v jeho zemi není s to zajistit. Otázkou zůstává, kdo bude mít na takovou léčbu nárok a jakým způsobem proběhne její úhrada…

BRUSEL – Rozšířená Evropská unie bude potřebovat jasná pravidla pro pohyb pacientů. Shodli se na tom ministři zdravotnictví stávajících a budoucích členských

států v debatě s komisařem Davidem Byrnem.

Ministři jednali především o otázce nároku pacienta podstoupit v zahraničí léčbu či zákrok, který zdravotnictví v jeho zemi není s to zajistit. Otázkou zůstává, kdo bude mít na takovou léčbu nárok a jakým způsobem proběhne její úhrada.

„Každá země chce, aby její pacient byl léčen co nejkvalitněji – a doma,“ řekla ministryně zdravotnictví Marie Součková. Jak uvedla, diskutovalo se vlastně o záležitostech, na něž se v přístupové smlouvě příliš nemyslelo.

Vše lze ale ještě vyřešit stanovením zákonného rámce, zavedením jasných ukazatelů kvality zdravotní péče či sestavením čekacích listin na operace. Kdyby se pacientovi nedostávalo potřebné péče doma, mohl by požádat o léčbu v zahraničí.

Součková upozornila, že i stávající členské země EU se obávají finančních dopadů z případné dražší léčby jejich občanů v zahraničí. Pokud jde o ČR, v průměru jsou náklady na léčbu pacientů „osmkrát nižší než v Německu a sedmkrát než v Rakousku“ a české zdravotnictví je „prakticky soběstačné“. Za dobu svého působení ve funkci Součková ostatně udělovala souhlas se zahraniční léčbou pouze jednou.

V minulosti například čeští dětští pacienti podstupovali jaterní transplantace a štěpy v zahraničí, nyní je tuzemské zdravotnictví s to zvládnout i tyto zákroky. Známý byl i případ bývalého vicepremiéra Josefa Luxe, který – když se nepodařilo

nalézt vhodného dárce v ČR – podstoupil transplantaci kostní dřeně při léčbě leukémie i v jiném světadílu, v USA.

Pondělní bruselská debata byla spíš předběžná a bude záležet hlavně na Irsku, které se příští rok ujme předsednictví v unii, jak rychle se podaří dospět k definitivní dohodě. Součková doufá, že se tak stane ještě před vstupem ČR do EU.

Zdravotnictví zásadně nespadá do sféry aktivit EU, ale zůstává ve výlučné pravomoci členských zemí. To, co se dohodne na úrovni EU, má proto vždy doporučující nebo koordinační charakter.

ČTK

Ohodnoťte tento článek!