Mostecko bude mít o několik lékařů-specialistů více

Z analýzy sítě zdravotních zařízení v okrese, kterou provedla okresní pojišťovna Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR v Mostě, vyplynulo, že v některých odbornostech není v současnosti zdravotní péče v okrese stoprocentně zajištěna…

MOST –

„Konzultovali jsme situaci s představiteli okresního sdružení České lékařské komory i komory stomatologické a poté podali podnět okresnímu úřadu k vypsání výběrových řízení na několik odborností a lékařských míst,“ uvedl důvod ředitel mostecké pojišťovny Václav Kasal.

Výběrová řízení, do kterých se může přihlásit kdokoliv, kdo naplňuje vypsané podmínky, se uskutečnila v tomto týdnu. Podle Kasala probíhala podle platného zákona s tím, že jakákoliv podjatost členů komise byla vyloučena. Výběrová řízení byla vypsána na jedno místo očního lékaře, dva ortopedy – po jednom pro Most a pro Litvínov, na jedno lékařské místo v odbornosti alergologie, na dva lékaře, opět po jednom pro Most a Litvínov, se specializací ušní-nosní-krční a jedno místo lékaře na psychiatrii. Václav Kasal jako jeden z členů výběrové komise potvrdil, že VZP rozšířením sítě zdravotnických zařízení chtěla zvýšit dostupnost péče a zkrácení objednacích lhůt v některých odbornostech, například v alergologii či vyšetření u očního lékaře.

Výsledky výběrových řízení podle zákona vyhlašuje přednosta okresního úřadu, který je zatím nezveřejnil.

Růžena martínková, Deník Mostecka, 5.5.2001

Ohodnoťte tento článek!