MSF: Okamžité ukončení aktivit Lékařů bez hranic v Doněcku ohrozí život tisíců lidí

Lékaři bez hranic, MSF

V pondělí 19. října dostali Lékaři bez hranic/Médecins Sans Frontières (MSF) písemné rozhodnutí Humanitární komise, že jejich akreditace v samozvané Doněcké lidové republice (DLR) byla pozastavena a že organizace musí v DLR okamžitě ukončit svou činnost. Zdůvodnění tohoto usnesení organizace nedostala.

Lékaři bez hranic dosud koordinovali všechny své aktivity s místními úřady a v zájmu tisíců ohrožených obyvatel DLR chtějí v této spolupráci nadále pokračovat.

„Jsme mimořádně znepokojeni tímto krokem, který připraví tisíce lidí o život zachraňující zdravotní péči,“ řekl Bart Janssens, ředitel operací Lékařů bez hranic. „Toto rozhodnutí bude mít fatální následky na pacienty, které Lékaři bez hranic nyní musí opustit. Apelujeme na Humanitární komisi DLR, aby urychleně přehodnotila své rozhodnutí a my mohli pokračovat v poskytování tolik potřebné zdravotní péče.“

Od začátku konfliktu v březnu 2014 darovali Lékaři bez hranic léky a zdravotnický materiál 170 zařízením pro válečné raněné a pacienty s chronickými nemocemi. Lékaři bez hranic také od března 2015 ve spolupráci s místními zdravotními úřady provedli 85 000 vyšetření ve 40 mobilních klinikách. Dostali se tak k lidem v místech, odkud lékaři a zdravotní sestry utekli nebo kde jsou lékárny už prázdné.

„Jsme prakticky jediná organizace, která léčí tuberkulózu ve vězeních, dodává diabetikům inzulín a produkty na dialýzu pro pacienty s poruchou ledvin,“ vysvětluje Janssens. „S okamžitým ukončením našich aktivit zůstanou tisíce pacientů s chronickými a potenciálně smrtelnými nemocemi téměř nebo zcela bez pomoci.“

Lékaři bez hranic v současnosti zajišťují 77 procent inzulínu pro diabetiky starší 18 let v oblasti pod kontrolou Doněcké lidové republiky, a dodávají 90 procent materiálu nezbytného pro dialýzu, která je životně důležitá pro lidi s poruchou ledvin.

„Bez stálého poskytování této životně důležité léčby se můžou objevit vážné zdravotní komplikace. Když teď Lékaři bez hranic museli ukončit své aktivity, zbývá těmto lidem jen velmi málo dalších možností. Jsme velmi nešťastní z toho, kolik pacientů tu musíme opustit,“ říká Janssens.

Přístup k léčbě ztratí i zhruba 150 pacientů ve vězeňských zařízeních, kteří se léčí s rezistentní tuberkulózou. Tuto léčbu zde přitom Lékaři bez hranic zajišťovali už od roku 2011. „Existuje velké riziko, že zdraví těchto pacientů se brzy zhorší. Je prokázáno, že jakékoliv přerušení léčby pacientů s rezistentní tuberkulózou dramaticky snižuje šance na vyléčení, a to i když se k léčbě později vrátí,“ říká Janssens. „Ve věznicích na Ukrajině je vysoký výskyt rezistentní tuberkulózy, a pokud se její léčba zastaví, může se z toho stát významný problém veřejného zdraví.“

Lékaři bez hranic dnes naléhavě žádají Humanitární komisi DLR, aby přehodnotila odebrání potřebné akreditace a umožnila organizaci pokračovat v poskytování život zachraňující zdravotní péče. „Pro nás jako zdravotnickou organizaci je eticky nepřijatelné, abychom byli nuceni opustit své pacienty. Toto rozhodnutí je nutno přehodnotit, aby bylo možné znovu poskytovat základní zdravotní péči všem, kteří ji potřebují,“ uzavírá Janssens.

Lékaři bez hranic pracovali na východní Ukrajině od roku 2011, od března 2014 poskytovali na obou stranách konfliktu zdravotnickou humanitární pomoc prostřednictvím mobilních klinik a zásobováním zdravotnických zařízení. Lékaři bez hranic jsou mezinárodní nevládní humanitární organizace, která se zaměřuje na poskytování bezplatné humanitární a zdravotní péče obětem konfliktů, přírodních katastrof či epidemií a lidem vyloučeným ze zdravotní péče. Organizace byla založena v roce 1971 a dnes působí ve více než 60 zemích světa. Lékaři bez hranic poskytují pomoc uprostřed konfliktů vždy nestranně, jsou nezávislí na politických, vojenských a korporátních zájmech a poskytují lidem zdravotní péči výhradně na základě jejich potřeb a bez ohledu na pohlaví, rasu, náboženství nebo politickou orientaci. Lékaři bez hranic pro svou pomoc na Ukrajině nepřijímají finance od žádné vlády a spoléhají se výhradně na příspěvky od soukromých dárců.

Ohodnoťte tento článek!