Německé zdravotnictví potřebuje reformu

Čtvrteční stávkou německých lékařů doprovázenou protestními shromážděními v různých částech země vyvrcholila jejich nespokojenost se současnou situací ve zdravotnictví. Hlavní kritikou všech řečníků směrem k politikům bylo obvinění, že se snaží „podstrčit černého Petra podfinancování zdravotní péče lékařů…

Čtvrteční stávkou německých lékařů doprovázenou protestními shromážděními v různých částech země vyvrcholila jejich nespokojenost se současnou situací ve zdravotnictví. Demonstrace proti špatným pracovním podmínkám a byrokracii ze strany pojišťoven vyvrcholila dvaceti tisícovým shromážděním v Berlíně před spolkovým ministerstvem zdravotnictví.

Pod ústředním heslem „Zdraví udržet namísto nedostatek spravovat“ prošli demonstranti zastupující 40 lékařských svazů Berlínem, aby tak podpořili své požadavky. Opírali se přímo jmenovitě o vládní prohlášení spolkové kancléřky z 30. listopadu loňského roku, že „musíme silněji uznat, když se lidé angažují, když něco vykonají a vybudují.

Tito lidé si zasluhují nikoliv závist, ale naše poděkování“. Lékaři tvrdí, že se to týká i jich a že je nutno ukončit „léta trvající anti lékařské politiky“. Prezident spolkové lékařské komory profesor Jörg-Dietrich Hoppe poukázal na to, že „lékařská svoboda stanovení terapie nemůže být omezena dogmatem nutné příspěvkové stability“. Lékaři se tak dostanou do neřešitelné situace, kdy je jim přislíbena neohraničená možnost léčby a současně se stále více přitahuje šroub hrazení jejich výkonů.

„Takto to nemůže dále zůstat,“ prohlásil rezolutně pan profesor, který ve světle překvapivého počtu protestujících (původně se v Berlíně očekávalo 5000) oznámil, že je to teprve začátek a když je to vážné, „stojíme všichni dohromady“. Hlavní kritikou všech řečníků směrem k politikům bylo obvinění, že se snaží „podstrčit černého Petra podfinancování zdravotní péče lékařům, kteří, aby udrželi systém, pracují bez odměny“.

S tím je nyní konec, znělo jednohlasně z úst demonstrujících, podle kterých jedna třetina lékařských výkonů není v současné době hrazena. Na základě této situace jen na příklad ve spolkové zemi Badensku-Virtembersku věnovali lékaři během roku 2004 takto 680 milionů euro.

Pacienti nejsou přitom schopni pochopit, že praktický lékař má na léky průměrně k dispozici od pojištěnců 48,33 Euro (důchodce 168,93) a jak má z této částky léčit chřipkou napadeného účinně léčit.

Lékařům se ani nepodařilo zvýšit hodnotu bodu na letošní rok na 5,11 centů, a proto předávají pacientům jména, telefonní čísla a emailové adresy poslanců, aby se obrátili na svého poslance se svými stížnostmi na zdravotní péči.

Další stížnosti lékařů směřují k stále sílící byrokracii, kdy lékaři musí se věnovat vybírání poplatků za ošetření a vyplňovat pro pojišťovny po pracovní době různá hlášení.

Odmítají přitom vládní prohlášení, že za to mohou samosprávné orgány, protože na příklad poplatky za ošetření zavedli politici. Rozhořčení lékařů nejlépe vyjadřovaly plakáty, které nesli v protestním průvodu: „Toto není lékařská stávka.

Tady jde o povstání otroků“; „Nejprve umře naše praxe – pak pacient“. Spolková ministryně zdravotnictví Ulla Schmidtová k protestům lékařů prohlásila, že „některým problémům lékařů dobře rozumí, méně však verbálním přehánění funkcionářů“. Skutečně je přemíra byrokracie a nespravedlivé rozdělování honorářů.

„Mnoho lékařů stojí skutečně zády u zdi“. Pravdou je, že velká koalice křesťanských a sociálních demokratů ve své koaliční smlouvě věnuje zdravotnictví značnou pozornost.

Na jedné straně zdůrazňuje, že Německo má moderní zdravotní péči, která současně poskytuje na 4,2 milionů pracovních míst. Na druhé však vzhledem k demografickým změnám a zdravotně-technického pokroku musí být stále rozvíjeno a reformováno.

Zde však existují zatím dva rozdílné koncepty, na jedné straně „Solidární zdravotní prémie“ od křesťanských a sociálních unionistů, na druhé „Pojištění občana“ od sociálních demokratů.

Během letošního roku slibuje koaliční dohoda, že bude vypracován nutný koncept, který položí základy pro „životaschopný, solidární a demografický zdravotnický systém“. K tomu mají pomoci i zkušenosti druhých zemí a vědecké koncepty.

Nespokojenost německých lékařů jen podtrhla skutečnost, že současná vláda bude muset urychleně pracovat na nové koncepci zdravotnictví. Jen tak bude možno zabránit pro příště MUDr. Andreasi Steinitzovi, aby nesl plakát s velkými písmeny „Jako nemocenský lékař budu poslední řití“.

Richard Seemann, Britské listy

Ohodnoťte tento článek!