Němečtí lékaři mohou získat bonus 5000 Euro za šetrné předepisování léků

Titulní obrázek

Peníze k tomuto účelu se získávají z rozpočtu vlastních honorářů lékařů. Každý člen sdružení vkládá peníze do společného „bonusového hrnce“, který má být naplněn celkem 5 milióny Euro. Budou-li lékaři předepisovat…

Sdružení pokladenských lékařů v Berlíně podporuje šetrné předepisování léků. Každý ze 6200 ambulantních lékařů v hlavním městě má možnost získat prémii ve výši 5000 Euro. Pozoruhodné na celé věci je to, že peníze k tomuto účelu se získávají z rozpočtu vlastních honorářů lékařů. Každý člen sdružení vkládá peníze do společného „bonusového hrnce“, který má být naplněn celkem 5 milióny Euro. Budou-li lékaři předepisovat z hlediska nákladů šetrně, obdrží na konci roku pětinásobek vkladu. „Berlínští smluvní lékaři tak z vlastních prostředků iniciují cenově uvědomělé ordinování,“ konstatuje Dr. Manfred Richter-Reichhelm, šéf Sdružení pokladenských lékařů.

Nejedná se o odměnu za vyhýbání se ordinacím, nýbrž za odpovědné a hospodárné zacházení s blokem receptů. Richter-Reichhelm k tomu říká: „Pacienti obdrží nadále léky, které potřebují. Šetřit chceme na jejich cenách a peníze vynakládat na skutečné inovace.“ Tímto motivačním programem má být přechod na cenově dostupnější, přitom hodnotná generika místo předepisování drahých specialit, pokud tyto speciality proti již zavedeným lékům nepřinášejí zvláštní užitek. Bukhard Bratzke, kožní lékař a člen představenstva Sdružení pokladenských lékařů odhadl, že nyní je na německém trhu na 40.000 medikamentů. Cenová rozpětí stejně účinkujících preparátů jsou enormní. Například účinná látka Enalapril k léčení vysokého tlaku inhibicí ACE (Angiotensin converting enzym) je nabízena 21 výrobci – originální preparát stojí 66.69 Euro, zatímco stejně účinné generikum jen 29 Euro.

MUDr. Miloš Němec, www.Zdravi.Euro.cz

Ohodnoťte tento článek!