Nemocnice jako další pole sporu o laickost ve Francii

Francouzský premiér Jean-Pierre Raffarin chce zákon, který by zajišťoval zásadu laickosti v nemocnicích. Reagoval tak na případy, kdy se muslimské ženy odmítaly dát vyšetřit nebo ošetřit lékařem, nebo kdy to nedovolili jejich manželé…

PAŘÍŽ – Mladý Alžířan zbil páskem a elektrickým kabelem svou tureckou družku, která je ve čtvrtém měsíci těhotenství a kterou zachránil až zásah souseda. Stalo se nedávno v západofrancouzském Brestu. Důvod – žena se nechala vyšetřit gynekologem a její muslimský druh se cítil uražen ve svém náboženství.

Tento případ, který není ojedinělý, ilustruje další stránku problému, před kterým stojí francouzská vláda ve snaze prosadit ve veřejném životě zásadu laickosti. V březnu byl definitivně schválen její návrh zákona o zákazu okázalých náboženských symbolů ve veřejných školách, pojatý sice všeobecně, ale mající

de facto na mušce především muslimský šátek. Schválení vyvolalo kritiku mezi muslimy ve Francii i v zahraničí.

Při jeho předkládání v Národním shromáždění však premiér Jean-Pierre Raffarin také oznámil, že bude vypracována rovněž zákonná norma pro zajištění zásad laickosti v nemocnicích. Reagoval tak na případy, kdy se muslimské ženy odmítaly dát vyšetřit nebo ošetřit lékařem, nebo kdy to nedovolili jejich manželé.

Zprávy o těchto případech se objevují ve francouzském tisku a byly obsaženy i v materiálu takzvané Stasiho komise, na jehož základě byl vypracován návrh zmíněného zákona.

Manželé stojící před porodními sály a zabraňující ve vstupu porodníkům, ženy na gynekologické prohlídce, které neotevřou ústa, protože právo

mluvit má jen manžel, případně rodičky, které chtějí rodit s vlasy zahalenými do muslimského šátku.

K tomu přistupují případy, kdy se příbuzní hospitalizovaných muslimů domáhají vstupu do nemocniční kuchyně, aby jim připravili jídlo v souladu s jejich zvyklostmi, nebo kdy jsou lékaři nuceni vystavovat muslimským studentkám potvrzení, že nemohou absolvovat hodiny tělocviku.

O některých takových případech se mluvilo i na nedávném velkém shromáždění francouzských muslimů na pařížském předměstí Le Bourget. „Já odmítám, aby se mě dotýkal lékař. Budu rodit doma,“ řekla jedna mladá žena. Další, která musila rodit

císařským řezem, jenž jí provedl lékař – sám muslim -, říká, že to bylo „jako znásilnění“ a že i lékař byl v rozpacích.

Další muslimky poukazovaly na to, že pacient má právo vybrat si lékaře, který ho bude ošetřovat, a že bez pacientova souhlasu nelze žádný zákrok provést.

Raffarin při ohlašování nové normy neřekl, kd by se jí vláda chtěla zabývat. Pokud jde o zákaz náboženských symbolů ve školách, má nabýt platnost začátkem příštího školního roku. Má se uplatňovat „v dialogu“, ale jeho nerespektování může nakonec vést až k vyloučení ze školy.

Muslimové tvoří asi osm procent ze 60 milionů obyvatel Francie. Dějištěm většiny citovaných problémů byla předměstí obývaná chudými přistěhovalci, mezi nimiž nacházejí snáze sluchu hlasatelé extremistických tezí. Sama vláda přiznává, že muslimové jsou v řadě ohledů diskriminováni.

ČTK

Ohodnoťte tento článek!