Nigérie: Zdravotnická katastrofa ve státě Borno

MSF, Lékaři bez hranic, Nigérie

Zdravotnická situace ve státě Borno na severovýchodě Nigérie je kritická. Nejméně 500 tisíc lidí, kteří jsou vysídleni, nebo odříznuti v enklávách mimo hlavní město Maiduguri, akutně potřebuje jídlo, zdravotní péči, pitnou vodu a přístřeší.

TISKOVÁ ZPRÁVA MSF

„Humanitární organizace musí na tuto zdravotnickou katastrofu odpovědět rozsáhlou záchrannou operací,“ říká Isabelle Defourny, ředitelka operací organizace Lékaři bez hranic / Médecins Sans Frontières (MSF).

Nyní, když armáda znovu získává kontrolu nad významnými městy a některými vesnicemi státu Borno, se naplno ukazuje rozsah krize. Statisíce lidí byly odříznuty od okolního světa, v některých případech i dva roky. Většina vysídlených obyvatel, kteří žijí ve městech nově kontrolovaných armádou, je kompletně závislá na pomoci zvenčí.

Průzkumy provedené agenturami OSN a nigerijskými úřady ukázaly, jak závažná je situace. Týmy SEMA (Agentura pro krizové řízení státu Borno), Červeného kříže a UNICEFu rozdávaly jídlo, poskytovaly zdravotní péči a léčily podvýživu na několika místech. V červnu zaznamenal tým Lékařů bez hranic extrémně vysokou míru podvýživy a úmrtnosti ve městě Bama, druhém největším městě státu Borno. Bama je v současné době městem duchů, dostat se do něj se dá jen s doprovodem armádní eskorty. Obyvatelé města, kterých se odhaduje na 10 tisíc, žijí v táboře. Přestože zde v nějaké míře probíhá distribuce jídla a zhruba 1 500 lidí, nejvíce zraněných a nemocných, bylo úřady již evakuováno, míra úmrtnosti je výražně vyšší než ve zbytku krizí zasažené oblasti. Akutní vážná podvýživa mezi dětmi dosahuje dokonce 15 %.

„Statisíce lidí urgentně potřebují pomoc, a přesto zůstává tato obrovská krize zcela mimo pozornost veřejnosti a médií. Krize v oblasti Čadského jezera trvá již několikátým rokem a celkově se odhaduje, že důsledkem působení Boko Haram jsou více než 3 miliony lidí na útěku. K těmto lidem se často nedostává žádná pomoc, nemají přístup ke zdravotní péči a pouze omezený přístup k vodě a potravinám,“ řekl ředitel Lékařů bez hranic v ČR Pavel Gruber.

Tým Lékařů bez hranic přijel do města Bama, aby poskytoval zdravotní péči a léčil podvýživu. Cílem je rychle snížit úmrtnost a podvýživu mezi vysídleným obyvatelstvem. Nejkritičtější případy budou převezeny do Maiduguri. Stejně urgentním úkolem je zlepšit přístup k vodě a zajistit hygienu v táboře.
Monguno, město se 150 tisíci obyvateli, z nichž 65 tisíc muselo svůj domov opustit, bylo od ledna 2015 bez zdravotní péče. Lékaři bez hranic plánují obnovit provoz nemocnice a léčit vysídlené a místní děti s vážnou podvýživou.

„Je životně důležité věnovat maximální úsilí tomu, aby se pomoc dostala k lidem, kteří jsou odříznuti ve vzdálenějších oblastech,“ dodává Defourny. „Situace v dalších městech, jako je Dikwa, je podle všeho stejně kritická a lidé tam také potřebují jídlo a zdravotní péči.“ Lékaři bez hranic provádí další průzkumné mise všude, kde je to možné a kde to dovolí bezpečnostní podmínky. Do měst Bama, Dikwa a do oblastí blízko frontové linie, kde hrozí útoky Boko Haram, je vstup možný jen s armádní eskortou.

Vysídlení obyvatelé mezitím dále hledají úkryt v Maiduguri. Při takovém přílivu lidí jsou však městské nemocnice přeplněné a musejí odmítat pacienty. Jen nedávno bylo takto odmítnuto šest dětí se spalničkami, které nebylo možné přijmout do nemocnice, a lékaři je poslali zpět do tábora pro vysídlené, kam právě přijely jejich rodiny. Navyšování lůžkové kapacity v Maiduguri je proto další prioritou Lékařů bez hranic.

Lékaři bez hranic v ČR vyhlašují krizovou sbírku pro pomoc v Nigérii –
Č. ú.: 222 666 / 2700 (UniCredit Bank)

Lékaři bez hranic pracují v Maiduguri ve státě Borno od srpna 2014. Organizace provozuje dvě kliniky, centrum pro léčbu podvýživy a zdravotní centrum v jednom táboře a poskytuje zdravotní konzultace. V posledních měsících spustili Lékaři bez hranic rozsáhlé projekty, které mají zajistit dodávky vody a přijatelné hygienické standardy v táborech v Maiduguri. Kromě toho neustále provádí epidemiologické sledování lidí, kteří v táborech žijí. V roce 2015 poskytli Lékaři bez hranic více než 116 300 zdravotnických konzultací, asistovali u 1 330 porodů a ošetřili 6 000 podvyživených dětí.

Ohodnoťte tento článek!