Nizozemsko zavádí diskutabilní bonusový systém

Rostoucí náklady na zdravotní péči a rychlejší stárnutí populace nutí i prosperující státy s relativně dobře fungujícím zdravotním systémem přemýšlet o reformách. Jednou z takových zemí je Nizozemsko…

Právě v Nizozemsku, které doposud odolávalo zavedení přímých poplatků za konzultaci u lékaře, byl 1. ledna 2005 zaveden tzv. bonusový systém (no-claimregeling), který by měl pacienty motivovat k nižší spotřebě zdravotní péče.

255 euro zpět jako bonus

Začátkem příštího roku tak mohou lidé starší osmnácti let, kteří v letošním roce nečerpali prostředky z fondu veřejného zdravotního pojištění, dostat od své zdravotní pojišťovny až 255 euro zpět.

Lidé, kteří vyčerpali méně než 255 euro, dostanou zpět zůstatek po odečtení ceny léčby. Zároveň se zavedením bonusového systému došlo i k plošnému zvýšení základního zdravotního pojistného o 70 euro za rok. Podle dosavadních odhadů by podmínky pro vyplacení bonusu měla splnit přibližně polovina pojištěnců.

Aby se snížilo riziko, že lidé budou kvůli bonusu odkládat i skutečně potřebné návštěvy lékaře, platí pro některé typy péče výjimka.

Pro účely výpočtu bonusu se tak nebere v úvahu konzultace praktického lékaře, péče v souvislosti s těhotenstvím či porodem a zdravotní péče pro děti a mladistvé do 18 let.

„Dále je to záležitost osobní odpovědnosti každého občana. Vláda umožnila, aby měli lidé přístup k péči, kterou potřebují. Záleží pak už jen na nich, zda tuto možnost využijí,“ píše se na stránkách nizozemského ministerstva zdravotnictví jako odpověď na otázku, zda bonusový systém nepovede ke zhoršení zdravotního stavu populace.

Jak tedy bonusový systém funguje v praxi? Představte si třeba pacienta se zánětem průdušek. Pacient navštíví svého praktického lékaře, který mu předepíše balení antibiotik za 30 euro.

Protože je průběh onemocnění poněkud těžší, vyžádá si praktický lékař doplňující vyšetření – snímek plic, který stojí 40 euro. Konzultace u praktického lékaře se při stanovení bonusu nepočítá, antibiotika a rentgenový snímek ano.

V březnu 2006 tak pacient od své pojišťovny dostane bonus ve výši 185 euro, samozřejmě pokud během roku 2005 nečerpal žádnou další péči.

DÁLE ČTĚTE:
Holandsko spěje k větší solidaritě
Americké zdravotnictví z pohledu pacienta

Nový systém má zvýšit motivaci pacientů

Zastánci bonusového systému tvrdí, že dosavadní způsob placení zdravotní péče vyvolává u pacientů – po zaplacení pojistného – dojem bezplatnosti, zatímco bonusový systém by měl vést k větší uvážlivosti při výběru zdravotní péče a vyšší odpovědnosti za vlastní zdraví.

Přímé poplatky či spoluúčast vyvolávají negativní asociace trestu za nemoc, zatímco bonusový systém může být vnímán jako odměna za zdraví.

Chronicky nemocní to pocítí jako křivdu, říkají odpůrci

V řadách kritiků bonusového systému se však objevují názory, že tato forma motivace k nižší spotřebě zdravotní péče nebude v praxi účinná. Bonus je spotřebitelem vnímán jako zisk, zatímco přímý poplatek nebo spoluúčast jako ztráta.

Spotřebitelé jsou obecně více citliví vůči ztrátě než vůči zisku. Navíc jsou některé typy zdravotní péče natolik nákladné, že dojde ke ztrátě bonusu při jednorázovém čerpání a tím i ke ztrátě další motivace.

Chronicky nemocným a starším pacientům může nový systém připadat jako křivda, protože nemají šanci vyhovět kritériím pro získání bonusu.

Kritizováno je i vyjmutí konzultace praktického lékaře z výpočtu bonusu – právě praktičtí lékaři se totiž ve svých ordinacích setkávají s největším počtem zbytečných návštěv.

Účinnost bonusového systému bude definitivně vyhodnocena až začátkem roku 2006, takže na výsledky si ještě nějakou dobu počkáme.

DÁLE ČTĚTE:
Nizozemské zdravotní pojištění má tři složky: povinné pojištění proti riziku výjimečných výdajů (AWBZ), pojištění běžné léčebné péče (veřejné a soukromé) a doplňkové pojištění. Veřejné pojištění běžné léčebné péče zatím mohou využívat pouze občané, kteří mají roční příjmy nižší, než je hranice stanovená pro daný rok.
Od 1.1.2006 však bude v rámci probíhající reformy zdravotnictví zavedeno povinné základní pojištění, které již nebude děleno na veřejné a soukromé a které by mělo do systému zavést více tržních mechanismů.

Olga De Beuckelaerová, www.Zdravi.Euro.cz

autorka je externí spolupracovnicí redkace

Ohodnoťte tento článek!