Nový zákon v Rusku kvůli velmi nízké porodnosti omezuje potraty

Rusko

Ruští poslanci přijali zákon o omezení potratů, ale odmítli zpřísněná opatření, která navrhla ruská konzervativní pravoslavná církev. Rusko se v současné době potýká s jednou z nejnižších úrovní porodnosti na světě.

Nová právní úprava omezuje lhůtu na provedení potratu na 12 týdnů. Výjimku tvoří ženy, které uvedou, že si nemohou dovolit dítě, u těch může být přerušeno těhotenství až do 22. týdne. Před samotným lékařským zákrokem bude platit dvou až sedmidenní interval, během kterého mohou ženy svá rozhodnutí o interrupcích zvážit.

Zákon neobsahuje omezení, která navrhovala pravoslavná církev, a to že by žena musela mít pro potrat souhlas manžela a dospívající dívka souhlas rodičů.

Zdravotníci tvrdí, že počet potratů v Rusku je jeden z nejvyšších na světě. V Rusku připadá na jednu ženu 1,4 dítěte, což je daleko od potřebného 2,1 dítěte k udržení populace. Nízká porodnost vyvolává vážné obavy v zemi, která se snaží zastavit pokles počtu obyvatel.

Podle ministerstva zdravotnictví je v Rusku ročně uměle ukončeno více než milion těhotenství. Podle kritiků porodů ale nejsou v těchto statistikách zahrnuty soukromé kliniky, a proto může být skutečný počet až šest milionů potratů ročně.

Zákony o interrupcích byly za Sovětského svazu velmi liberální a neomezené potraty se staly téměř jedinou účinnou metodou plánování rodičovství. Kondomy byly velmi nespolehlivé a jen zřídka se používaly.

Diskuse o potratech v Rusku nebyla tak bouřlivá jako třeba v USA, ale úsilí o jejich omezení má silnou podporu u pravoslavné církve, která se snaží hrát stále větší roli ve společnosti.

Počet obyvatel, kterých je nyní v Rusku 143 milionů, klesl od rozpadu Sovětského svazu v roce 1991 o 5,7 milionu. Napomáhá tomu podle expertů rozšířený alkoholismus, špatné stravovací návyky a nedostatečné fyzické cvičení.

Ohodnoťte tento článek!