Občané v EU mohou využít péči v jiné členské zemi zdarma

Občané v EU budou mít volnou ruku: Získají-li dojem, že by doma museli na lékařské ošetření čekat příliš dlouho, mohou se vypravit do ordinace v jiné členské zemi. Tam jim bude péče poskytnuta zdarma…

Tato právní úprava, jež začne platit podle BBC v roce 2004, reaguje na verdikt Evropského soudního dvora – ten vydal loni nález, že pacienti mohou vyhledat medicínskou pomoc v cizině, jestliže by ve vlasti nebyli ošetřeni v „lékařsky přiměřené“ době.

Léčbu či zákrok za hranicemi musí schválit domácí zdravotní úřady. Pokud uznají oprávněnost pacientovy žádosti, nesmí mu ve vycestování bránit. Tuto praxi už znají Britové, nemocnice ve Francii a Německu jich už ošetřily zhruba tisíc

Ekonom, 12.12.2002

Ohodnoťte tento článek!