Oregon bilancuje pětileté zkušenosti s asistovanou sebevraždou

V americkém Oregonu se sice nepodařilo podle původních záměrů prosadit zákon o eutanázii, ale už pět let v něm funguje zákon o důstojném umírání. Ten za určitých okolností legalizuje tzv. lékařem asistovanou sebevraždu…

V americkém státu Oregon se sice nepodařilo podle původních záměrů prosadit zákon o eutanázii, ale už pět let v něm funguje zákon o důstojném umírání. Ten za určitých okolností legalizuje tzv. lékařem asistovanou sebevraždu.

Ve skutečnosti však to nesmí být ani lékař, ani jiná osoba, kdo usmrtí nevyléčitelně nemocného – jedině pacient sám si smí aplikovat smrtelnou dávku lékařem předepsaného přípravku.

Oregonské ministerstvo zdravotnictví právě zveřejnilo souhrnnou zprávu o praktických dopadech uvedeného zákona.

V loňském roce legálně využilo 38 nevyléčitelně nemocných pomoc lékaře při tzv. asistované sebevraždě, což je zcela nepatrný počet ve srovnání s celkovým počtem zemřelých osob v daném období.

Většinou šlo o bělochy v pokročilém věku, v závěrečné fázi zhoubného onkologického onemocnění a většinou tito pacienti byli velmi dobře vzdělaní, uvedlo ministerstvo státu Oregon.

Podmínky asistované sebevraždy

Zákon nařizuje mnoho podmínek, jež je nutné splnit, aby lékař preskribující přípravky za účelem sebevraždy pacienta byl vyjmut z trestního stíhání.

Pacient musí v rozmezí 15 dnů třikrát po sobě požádat svého lékaře o tuto preskripci. Jeho písemné prohlášení musejí potvrdit dva svědci.


Sebevraždu smí spáchat pouze pacient vlastní rukou. Lékař má každý takový případ nahlásit ministerstvu zdravotnictví.

Musí jít o plnoletého, právně způsobilého pacienta, který je schopen rozhodovat o vlastní zdravotní péči. Při výdeji preskribovaného přípravku musí být s účelem jeho použití seznámen také lékárník.

Sebevraždu smí spáchat pouze pacient vlastní rukou. Lékař má každý takový případ nahlásit ministerstvu zdravotnictví a tento úřad je povinen hlášená data ověřovat, analyzovat a zveřejňovat.

Rozbor údajů ministerstvem mj. prozradil, že ne všichni pacienti, jimž lékař byl ochoten vyhovět a předepsat výdej smrtelné dávky určitých přípravků, tuto možnost odchodu z tohoto světa využili – někteří z nich nakonec zemřeli na samu chorobu, bez sebevraždy, a jiní dosud žijí (právě proto, že se sebevraždy spáchané tímto způsobem vzdali).

Lékař smí předepsat smrtelnou dávku přípravků jen tehdy, pokud je přesvědčen, že pacient by zemřel do šesti měsíců. Nejprve mu však musí poskytnout informace o alternativách asistované sebevraždy: např. o možnosti nechat se uvést do umělého spánku a o dalších možnostech úlevy od bolestí.

Více najdete vZdraví.Euro.cz č. 16 v rubrice Ze zahraničí.

(boš), www.Zdravi.Euro.cz


DÁLE ČTĚTE:
Na švýcarské "asistenční klinice" zemřel první Brit
Švýcaři nabízejí kvalitní sebevraždu
Ve Versailles začal proces s ošetřovatelkou zvanou anděl smrti
[[http://www.Zdravi.Euro.cz/detail.htm?id=31171>Belgická matka pomohla zemřít nemocnému synovi

Ohodnoťte tento článek!