OSN: HIV je stále rychlejší

Virem HIV bylo loni ve světě nově nakaženo pět milionů lidí, což je více než kdykoli dříve. Uvádí se to v nejnovější zprávě, kterou vypracoval Program OSN pro boj proti viru HIV a nemoci AIDS (UNAIDS). Virus je podle dokumentu stále rychlejší než úsilí jeho postup zastavit..

LONDÝN –

Devíti z deseti osob, které naléhavě potřebují léčbu, není tato léčba poskytnuta a prevence se dostává pouze jednomu z pěti lidí, jimž by měla být adresována.

„Epidemie nemoci AIDS stále neuvolňuje lidstvo ze svého sevření,“ napsal v předmluvě ke zprávě, která má 230 stran, generální tajemník OSN Kofi Annan.

Počet lidí, kteří byli nakaženi, loni vzrostl v každém regionu, tvrdí se v dokumentu.

„Krize se stále prohlubuje v Africe a nové epidemie se alarmujícím tempem šíří v Asii a ve východní Evropě,“ konstatují autoři.

Koncem minulého roku žilo 38 milionů lidí, kteří byli nakaženi virem HIV, z nich 25 milionů v Africe. Na nemoc AIDS loni zemřely tři miliony lidí, z nich tři čtvrtiny v Africe.

Už nyní jeden ze sedmi infikovaných žije v Indii. V této zemi bylo kromě Jihoafrické republiky nakaženo vůbec nejvíc osob. Program OSN je však znepokojen také tím, že z velkých částí Indie nejsou dostupné žádné údaje.

V Číně nemoc AIDS představuje časovanou bombu, varoval nedávno šéf UNAIDS Peter Piot.

„Právě teď je třeba jednat, dokud epidemie ještě nezasáhla populaci jako takovou,“ prohlásil zástupce UNAIDS v Číně Christian Voumard. Podle něho této zemi hrozí, že v roce 2010 bude nakaženo deset milionů jejích obyvatel.

Ve střední a východní Evropě bylo v minulém roce virem HIV nově infikováno asi 360.000 osob a počet nakažených tak stoupl na 1,3 milionu. Na nemoc AIDS už v regionu zemřelo 49 tisíc lidí. Nejvíce je postiženo Rusko, kde žije 860 tisíc infikovaných osob.

„Hlavní hnací silou epidemie v celém regionu je užívání nitrožilně aplikovaných drog, které se prudce rozšířily v chmurných časech po zániku sovětského režimu,“ píše se ve zprávě. To je případ Ruska, kde si údajně do žil vstřikuje drogy více než tři miliony lidí. V ČR se ale podle zprávy virus přenáší hlavněpři pohlavním styku.

Ve východní Evropě je infikováno 0,6 procenta dospělé (15-49 let) populace, což je o 50 procent více než před dvěma lety. Počet osob, které byly nakaženy, stoupá také v Severní Americe a v západní Evropě.

Navzdory pochmurnému obrazu zaznamenal program OSN několik dílčích úspěchů. V některých zemích, mezi nimi například v Brazílii, Ugandě nebo v Thajsku, se počet infikovaných snížil. Rovněž klesly ceny léků pro postižené, v chudých zemích se medikamenty staly o něco dostupnějšími a přibylo peněz pro boj v mezinárodním měřítku.

Finance ale zůstávají hlavním problémem. V roce 2003 bylo pro boj proti šíření viru a proti nemoci AIDS k dispozici pět miliard dolarů, což bylo více než v minulých letech. Autoři zprávy nicméně tvrdí, že by bylo potřeba dvakrát tolik.

Program OSN upozorňuje, že do roku 2007 budou rozvojové země ročně potřebovat 20 miliard dolarů, mají-li se s problémem vyrovnat. Za tyto peníze bude možné pořídit léky pro šest milionů osob, testy na nemoc AIDS pro 100 milionů dospělých, bude za ně možno zajistit výchovu pro 22 milionů sirotků a školní výchovu k prevenci.

UNAID vydává svou zprávu pravidelně každé dva roky. Letošní uveřejňuje u příležitosti 15. mezinárodní konference o AIDS, která se bude konat od 11. do 16. července v Bangkoku.

ČTK

Ohodnoťte tento článek!