Otrava oxidem uhelnatým může vést k úmrtí i po letech

Oxid uhelnatý je jednou z nejčastějších příčin otrav. Lidé, kteří akutní otravu tímto plynem přežili, jsou v následujících letech vystaveni zvýšenému riziku úmrtí vzhledem k poškození jejich srdečního svalu. Takové jsou výsledky studie, zveřejněné v časopise JAMA vědci z The Minneapolis Heart Institute Foundation…

Objektem zkoumání zde bylo 230 pacientů, jenž byli léčeni po otravě oxidem uhelnatým středního až vysokého stupně závažnosti. 37% pacientů utrpělo poškození srdečního svalu. Bezmála čtvrtina v následujících sedmi letech zemřela.

Myokardiální poškození zde bylo vyhodnocováno na základě zvýšení koncentrací troponinu, kreatinkinázy-MB a pomocí elektrokardiogramu. Četnost úmrtí mezi pacienty, u nichž bylo myokardiální poškození zaznamenáno, byla 38 % zatímco u ostatních pacientů to bylo 15 %.

„Většina z nás byla přesvědčena, že při jednorázové expozici oxidu uhelnatému budou všechny následky otravy okamžitě zřejmé,“ uvedl Timothy Henry, jeden z lékařů zapojených do studie. Klíčovým zjištěním studie je podle jeho názoru skutečnost, že kromě okamžitých následků otravy existuje také poškození projevující se až po několika letech. Procento výskytu myokardiálních poškození bylo u pacientů zasažených oxidem uhelnatý podstatně vyšší, než vědci očekávali.

Podle jejich doporučení by mělo u pacientů zasažených oxidem uhelnatým prováděno vyšetření myokardiálního poškození a riziku budoucích komplikací by u nich měla být věnována zvýšená pozornost.

V našich podmínkách je určitě zajímavé, vzhledem k návratu mnoha domácností k zastaralým způsobům vytápění, že nejčastější příčinou otravy je právě špatná funkce kotle či kamen. Dalšími zdroji ohrožení jsou kromě výfukových plynů z aut (i v otevřených garážích) také plynové trouby, různá zařízení poháněná plynem (vysokozdvižné vozíky, frézy na sníh), zplodiny uvolňované při požárech a v USA často také elektrické agregáty na lodích.

Carbon monoxide poisoning kills years later

Michal Janků, Robert Goš; www.Zdravi.Euro.cz

Ohodnoťte tento článek!