Paříž: K ostatkům stovek seniorů se nikdo nehlásí

Pařížská radnice zahájila pátrání po příbuzných lidí, kteří před dvěma týdny
zemřeli během rekordních veder. K několika stovkám obětí tropického počasí, jejichž těla jsou uložena v běžných i provizorních márnicích, se totiž stále nikdo nepřihlásil…

PAŘÍŽ – Potvrzuje se tak hypotéza, podle níž množství starých lidí ve

Francii skonalo během veder v naprosté izolaci.

Pařížská radnice zatím stále marně čeká, až se někdo přihlásí ke zhruba 300 až 400 ostatkům zemřelých. Stovka z nich je v chladících kamionech zaparkovaných na pařížském předměstí Ivrysur-Seine, nikdo nejeví zájem ani o zhruba stovku těl uložených v chladicí hale v Rungis, která se proměnila v provizorní márnici.

Těla dalších obětí již dlouho leží i v běžných márnicích.

V případě řady z nich byl již přitom překročen časový limit, během něhož musí být těla pohřbena či zpopelněna. A to byla kvůli katastrofální situaci v oblasti pohřebnictví zákonná lhůta dočasně prodloužena ze šesti na deset dní.

Pařížský policejní prefekt proto již vydal nařízení, na jehož základě mohou být urgentně pohřbeni zemřelí, k nimž se nikdo nepřihlásil. Za normální situace se tato procedura využívá k tomu, aby mohli být pochováni nuzáci, například bezdomovci.


Letošní vedra si vyžádala 12 tisíc obětí

Rázný postup prefekta spustil o víkendu ve Francii polemiku. Pařížská radnice přitom ujistila, že jeho zvláštního nařízení ještě nebylo realizováno. Namísto toho vytvořila „pátrací buňku“ o dvaceti úřednících, kteří se pokoušejí nalézt příbuzné mrtvých, kteří by se měli postarat o poslední rozloučení.

Radnice ujišťuje, že minimálně do konce srpna, než skončí období dovolených, o žádný urgentní pohřeb obětí veder nepožádá. Pokud se ale nepodaří najít nikoho z příbuzných, budou nevyžádaná těla skromně pochována v samostatných hrobech, na nichž bude uvedeno jméno.

„Přemýšlíme o tom, že bychom během těchto pohřbů uspořádali i obřad,“ řekl generální tajemník pařížské radnice Pierre Guinot-Delery. Pařížský starosta Bertrand Delanoë přitom nevylučuje, že některé z obětí veder žily tak osamoceny, že se jejich příbuzenstvo nepodaří najít.

ČTK

Ohodnoťte tento článek!