Plánování rodin a zdravotní péče svědčí ekonomice

„Lepší zdravotnictví a vzdělání přispívají k hospodářskému růstu,“ prohlašuje Populační fond OSN ve své letošní výroční zprávě. Americká vláda omezuje financování fondu – domnívá se, že organizace poporuje interupce…

New York – „Lepší zdravotnictví a vzdělání přispívají k hospodářskému růstu,“ prohlašuje Populační fond OSN ve své letošní výroční zprávě.

„Osvěta a vzdělání pomáhají Ženám chránit zdraví vlastní a svých dětí a rozšiřuje jejich ekonomické možnosti. Vyšší příjmy zlepšují jejich životní prostředí, snižují podvýživu a chrání před výdaji za Špatné zdraví,“ zdůrazňuje zpráva.

UNFPA vyzývá bohaté země, aby poskytovaly větší podporu chudým zemím, a vyzývá země rozvojového světa, aby věnovaly větši pozornost vlastním programům pro chudé.

Zpráva byla vydána v době, kdy Bushova vláda omezuje financování UNFPA. Americký kabinet se totiž obává, že fond podporuje interrupce. Letos americká vláda zadržela roční příspěvek 34 milion dolarů pro tento fond, který se zaměřuje na zdraví matek a plánování rodin.

Washington obviňuje UNFPA, že nepřímo pomáhá Číně v programu potratů v souvislosti s politikou jediného dítěte v rodině.

Zpráva fondu uvádí, že chudé země v průměru vydávají za zdravotní péči 21 dolarů na osobu, a připomíná, že podle Světové zdravotnické organizace je třeba 30 miliard dolarů ročně; aby byla na celém světa zajištěna přiměřená zdravotní péče.

Zpráva dále uvádí, že jsou nutné větší sociální investice na podporu zdraví, aby rodiče mohli mít jen tolik dětí, kolik si přejí, a aby byla snížena porodnost. Nedostatečné zdraví snižuje kapacitu, produktivitu a výdělky, zatímco dosahování vyššího věku stimuluje hospodářský růst.

Rozborem 53 zemí za léta 1953 až 1990 se zjistilo, že prodlužování věku dospělých vedlo k osmiprocentnímu zvýšeni celkového hospodářského růstu.

Menší rodiny kromě toho mají nižší výdaje a více příležitostí k růstu příjmů a k úsporám. Na druhé straně vysoká porodnost přispívá k chudobě a zpomaluje hospodářský růst. Snížení porodnosti o čtyři promile by se projevilo poklesem počtu lidí žijících v absolutní chudobě o 2,4 procenta.

I když mezinárodní společenství slíbilo, že bude ročně vynakládat 17 miliard dolarů na programy zdravé reprodukce a populace do roku 2000, bohaté země své závazky příliš svědomitě neplní – zhruba jen z poloviny.

Reuters, 4.12.2002

Ohodnoťte tento článek!