Počet nemocných Creutzfeldt-Jakobovou nemocí ve Švýcarsku přibývá

Švýcarské neurology znepokojuje stoupající počet onemocnění sporadickou formou Creutzfeldt-Jakobovy nemoci (CJD). Jen v prvních třech měsících roku 2002 se podle odborníků z Curychu objevilo 7 nových případů…

Za celý rok 2001 bylo diagnostikováno 18 případů.

Jak informoval profesor curyšské university Adriano Aguzzi, není zatím jasné, proč počet pacientů s CJD zřetelně přibývá. Podle profesora Aguzziho je jen jisté, že v přepočtu na počet obyvatelstva ve Švýcarsku onemocnělo CJD čtyřikrát více pacientů, než např. ve Velké Británii.

Velká Británie byla dlouhou dobu zemí s největším výskytem CJD. Podle profesora Aguzziho je počet případů CJD ve Švýcarsku „relativně nepatrný“. Přesto vědec nemohl vyloučit možnou souvislost mezi stoupajícím počtem onemocnění CJD a bovinní spongiformní encefalopatií skotu (BSE).

Dr. Miloš Němec pro www.Zdravi.Euro.cz

Ohodnoťte tento článek!