Podle OSN nemají miliardy lidí vhodné hygienické podmínky

Přes 2,6 miliardy lidí nemá vyhovující hygienické podmínky a více než jedna miliarda lidí pije nevhodnou vodu. Uvádí se to ve zprávě Světové zdravotnické organizace a Dětského fondu OSN (UNICEF), která vyšla ve čtvrtek v Ženevě…

ŽENEVA –

WHO a UNICEF konstatovaly, že cíl zlepšit ve světě výrazně hygienické podmínky a přístup k pitné vodě do roku 2015, který si obě organizace stanovily v roce 1990, se plní pokud jde o zajištění pitné vody. Pokud jde o hygienické podmínky, pak se situace půl miliardy lidí, většinou na africkém venkově a v Asii, nezlepšila tak, jak se počítalo.

Rozvojové země, zvláště v subsaharské Africe, jsou nejvíce ohroženy důsledky nedostatečné hygieny, především nemocemi, které nejvíce postihují děti.

Zpráva také upozorňuje na znepokojivé tendence urbanizace v průmyslových zemích, kde v letech 1990 až 2002 poklesl o dvě procenta počet lidí, kteří mají přístup k pitné vodě a dostatečné hygienické podmínky. V bývalém Sovětském svazu má jen 83 procent obyvatel přístup k dostatečnému hygienickému zařízení.

„Rostoucí rozdíly mezi bohatými a chudými v hygieně vedou denně ke smrti 4000 dětí,“ řekla výkonná ředitelka UNICEF Carol Bellamyová.

„Voda a hygiena patří k rozhodujícím prvkům veřejného zdraví,“ řekl generální ředitel WHO I Čong-uk. „Uspokojit tyto potřeby znamená vyhrát hlavní bitvu proti velkému množství nemocí,“ dodal.

Upozornil však na některé povzbudivé momenty. Cíle snížit do roku 2015 na 800 milionů počet osob, které nemají přístup k pitné vodě, bylo téměř dosaženo. V roce 1990 mělo přístup k pitné vodě 77 procent obyvatel světa, v roce 2002 to bylo již 83 procent.

Nejvýznamnějšího pokroku bylo dosaženo v Asii, zvláště v Indii a Číně (71 až 84 procent). Naopak v Africe je situace velmi rozdílná. V některých zemích se přístup k pitné vodě zlepšil o 50 procent (Angola, Čad, Tanzanie), ale v měřítku celého kontinentu to bylo jen o devět procent a přístup k pitné vodě je tak zajištěn z 58 procent.

Pokud jde o sanitární zařízení, pak demografický růst do značné míry anuloval dosažený pokrok. V roce 1990 mělo 49 procent obyvatel světa přístup k základním sanitárním zařízením. Dnes je to 58 procent, což má daleko k cíli 75 procent v roce 2015.

Největšího pokroku bylo dosaženo v Asii, zejména v Číně (z 24 procent na 45 procent). V subsaharské Africe to je 36 procent, tedy o čtyři procenta více než v roce 1990. Přístup k sanitárnímu zařízení má 49 procent obyvatel třetího světa a 98 procent obyvatel vyspělých zemí.

ČTK

Ohodnoťte tento článek!